BSD bezorgd over toekomst personeel wijkcentra

BERGEN OP ZOOM – Auri Peters en Piet van den Kieboom uiten namens de BSD-fractie hun zorgen over de toekomst van de medewerkers in de gemeentelijke wijkcentra. Ze vragen zich af of het nieuwe bestuur dat het beheer op zich gaat nemen deze mensen wel aan wil houden. Eerdere signalen gaven aan van niet, schrijven het duoburgerlid en raadslid.

Op zich is de BSD blij dat de wijkcentra in ieder geval open blijven, melden Peters en Van den Kieboom. Alleen zijn er vraagtekens bij de wijze waarop het wordt georganiseerd. Liever zouden de lokale democraten een langere termijnoplossing hebben gezien. Vooralsnog is de afspraak dat de wijkhuizen in ieder geval voor twee jaar onder de SVW vallen.

Eerdere uitspraken

De reden van de brief aan het college betreft echter de zorg over het personeel in de wijkhuizen. Onderdeel van de afspraken is behoud van werkgelegenheid voor de medewerkers. Dat staat volgens de BSD’ers echter haaks op eerdere uitspraken van WijZijn Traverse bestuurder Ad van Rijen, die voorlopig ook bestuurder wordt van SVW. Hij zou zich eens hebben laten ontvallen niet van plan te zijn het personeel van de betreffende wijkhuizen over te nemen als het beheer van deze voorzieningen aan WijZijn Traverse zou worden gegund. Dat was weliswaar een bewering van voor de huidige bedachte regeling van twee jaar, maar de BSD zegt er niet gerust op te zijn. De fractie wil van het college weten hoe een en ander geregeld is.