BSD kritisch over sluiten ouderensteunpunt

BERGEN OP ZOOM – De BSD zegt verbijsterd en bezorgd te zijn over de ontwikkelingen bij steunpunt De Zoom. Dit naar aanleiding van uitspraken die wethouder Andrew Harijgens zou hebben gedaan over de sluiting ervan.

Wethouder Harijgens werd vorige week geciteerd in een artikel van BN De Stem en zou hebben gezegd zich vast te houden aan de verplaatsing van de activiteiten. Die verhuizen naar wijkcentrum De Korenaere. De BSD vindt dat onbegrijpelijk, melden duoraadslid Manuela van Gent en fractievoorzitter Louis van de Kallen schriftelijk aan het college. Voor Zoomflat-bewoners die slecht ter been zijn is dat helemaal geen optie. Bovendien past het steunpunt helemaal in de WMO-gedachte van ontmoeten en blijven deelnemen aan de samenleving.

Geen raadsbesluit

In het artikel wordt aangegeven dat de gemeenteraad eind vorig jaar tot sluiting van de ouderensteunpunten zou hebben besloten. Tot verbazing van de BSD, die aangeeft dat er toen alleen een sluiting was geopperd door WijZijn Traverse, de welzijnsinstelling die de exploitatie van de ouderensteunpunt verzorgt. Van het college willen Van Gent en Van der Kallen weten of dit inderdaad het beleid is dat de gemeente voor ogen heeft en op welk raadsbesluit dit dan is gebaseerd.

De partij heeft echter meer vragen over de kwestie. Ze heeft gehoord dat mogelijk ook de locaties Elsenborch, Plejadenlaan en op de Bergse plaats gaan sluiten en wil van het college weten of de mening wordt gedeeld dit een verschraling van de WMO-uitvoering is, bovendien niet realistisch voor ouderen die beperkt mobiel zijn. Het past allemaal niet in het sociaal-/WMO-beleid zoals door de gemeenteraad is vastgesteld, stelt de fractie. Bovendien is niet gezegd hoe lang De Korenaere open blijft, aldus de brief.

Personele gevolgen

Er zijn daarnaast nog zorgen over het personeel van WijZijn Traverse. Volgens de directeur van de organisatie zou het geen gevolgen hebben op dat vlak. Daarom vraagt de BSD zich af hoe het dan kan dat onlangs een aantal flexibele contracten van medewerkers, werkzaam in de ouderensteunpunten, niet zijn verlengd.