BSD maakt zich zorgen over parkeerruimte Rembrandtstraat

BERGEN OP ZOOM – Onlangs maakte het college bekend dat het aan de Rembrandtstraat gelegen Hoofdkwartier is verkocht en er woningen in worden gerealiseerd. De BSD vraagt zich af of er ook aan parkeergelegenheid is gedacht.

Namens zijn partij stelt Piet van den Kieboom schriftelijke vragen. De BSD-fractie maakt zich namelijk zorgen over de nog nijpender wordende parkeercapaciteit in de Rembrandtstraat en rondom de voormalige Antonius Abtskerk. De zeven appartementen die er komen in het voormalige Hoofdkwartier gaan de parkeerdruk alleen maar verhogen, stelt de BSD.

Tekort

Het college krijgt een aantal vragen voorgelegd. Zo willen Van den Kieboom en zijn fractie weten of er met de koper en ontwikkelaar afspraken zijn gemaakt over het creëren van parkeerruimte voor bewoners van de nieuwe appartementen. Zo niet, dan is de volgende vraag hoe het wél moet met parkeergelegenheid in de buurt, want volgens de BSD ontstaat er een serieus tekort als er zeven woningen bij komen.