BSD nog altijd niet tevreden over transparantie scoutinggebouw Samarbete

BERGEN OP ZOOM – De correspondentie over het Samarbete pand aan de Halsterse Beeklaan gaat maar door. Opnieuw heeft het college van B en W een brief gekregen van de BSD. De partij neemt nog geen volledig genoegen met de beantwoording van eerdere vragen over de financiële gang van zaken. Er is te veel niet duidelijk, aldus het schrijven.

Fractievoorzitter Louis van der Kallen laat schriftelijk weten dat zijn vragen maar deels beantwoord zijn. De BSD stelt dat er mogelijk gelden zijn opgenomen die als hyptheekrecht-afspraken in de overeenkomsten worden genoemd, maar of dat werkelijk het geval is wil maar niet duidelijk worden. Daarom herhaalt Van der Kallen een aantal eerder gestelde vragen. Hij wil alsnog duidelijkheid over exacte geldtransacties en de volledige gang van zaken.

Complexe constructie

Op papier heeft de scouting een bedrag van 150.000 euro betaald aan de gemeente, voor de overname van het pand. Of dat ook werkelijk is overgemaakt wordt maar niet duidelijk. Een mogelijk scenario, aldus de BSD, is dat de pro forma hypotheek is gebruikt om een deel van dat bedrag te voldoen. Dat zou eigenlijk een extra verstrekte financiering zijn.

De officiële uitleg van de gemeente is dat die hypotheek alleen onderdeel van de deal is om te voorkomen dat het pand zomaar met meerwaarde wordt verkocht aan derden. Dan zou namelijk die meerwaarde moeten worden gebruikt om die hypotheek af te lossen.

Een mogelijk scenario echter, is dat de scouting de 150.000 helemaal niet had. Dan kon de hypotheek wel eens gebruikt zijn om het verschil te dekken en heeft de gemeente het pand voor een nog lager bedrag overgedragen. Dáár zit een deel van de BSD-kritiek op de ondoorzichtige wijze waarop er over wordt gecommuceerd. Van der Kallen: "Ik zeg niet dat het zo is maar het zou zo kúnnen zijn. Die onduidelijkheid moet er uit. Daarom blijf ik vragen stellen. Als er niets aan de hand is, hoeft de gemeente er ook niet vaag over te blijven doen." In zijn brief geeft hij aan erop te vertrouwen dat er deze keer wel een duidelijk en volledig antwoord komt.