BSD nog niet helemaal b(l)ij met groenbeleid gemeente

BERGEN OP ZOOM – De BSD vroeg het college al eens eerder aandacht te hebben voor bij-vriendelijk natuurbeheer. Dat was in 2014. Er werden toen wat voorbeelden gegeven van projecten die daar rekening mee hielden. Toch wil Louis van der Kallen het opnieuw op de agenda zetten.

In februari van dit jaar publiceerde het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) een rapport over met uitsterven bedreigde bijensoorten en andere bestuivers. De BSD laat weten in een brief aan het college die zorgen te delen en pleit voor bewuster kiezen voor bepaalde bomen in tuinen en in het openbaar groen. Dat zorgt voor meer en beter voedselaanbod voor bijen en meer biodiversiteit in de stad.

Zelfs al een leus

Als optie oppert de brief een Tilburgse plukroute, die zowel maatschappelijke als bij- en watervriendelijke effecten heeft. Tevens wordt een Gronings initiatief aangehaald. Daar wordt, samen met Food4Bees, op projectbasis brede aandacht gecreëerd voor bijen en andere bestuivers. Van der Kallen heeft er zelfs al een leus voor bedacht: “Bergen op Zoom van Groen naar Kleurrijk”