BSD op de bres voor behoud wijkzuster

BSD-fractieleden Auri Peters en Piet van den Kieboom willen dat het Bergse College in actie komt om de wijkverpleegzorg te behouden. (Archieffoto BSD)

BERGEN OP ZOOM – De BSD is verontrust over de toekomst van de wijkverpleegzorg, sinds de beroepsvereniging V&VN landelijk aan de bel heeft getrokken. De lokale politici Auri Peters en Piet van den Kieboom doen een dringend beroep op het College van B&W voor het behoud van het aanbod én voldoende kwalitatieve zorg in Bergen op Zoom. Dat schrijven ze vandaag in een brief aan burgemeester en wethouders. De BSD'ers willen weten of het College in gesprek te gaat met verpleegkundigen en zorgaanbieders – en bereid is om samen met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven (de 3 O's) te komen tot een gericht arbeidsmarktbeleid.

De Verpleegkundigenvereniging V&VN maakt zich zorgen over het aantal hoogopgeleide verpleegkundigen in Nederland, stellen de twee BSD-fractieleden. "Met name in de wijkverpleging is een ‘zorgwekkend tekort’ aan hoogopgeleide verpleegkundigen waardoor patiënten/cliënten zorg tekort dreigen te komen, juist op momenten dat deze het hardst nodig is." Bovendien is met de terugkeer van de wijkzuster de rol van de wijkverpleegkundige, als spil van de zorg, verder uitgebreid – constateren de briefschrijvers. "Met taken als indiceren en organiseren van zorg. Dit zou daarom tot een aantasting van de daarover gemaakte afspraken kunnen leiden."

Lichtpuntje

Ondanks de daling van het aantal BIG-geregistreerde verpleegkundigen, is er wel een lichtpuntje voor de toekomst, schrijft de BSD: "Namelijk het aantal aanmeldingen aan de opleiding HBO-verpleegkundige, neemt toe. Maar ondanks deze toename zal dit voor de toekomst onvoldoende blijken." Het probleem reikt volgens hen verder dan het larbeidsmarktvraagstuk, 'waarbij er sprake is van een onbalans in vraag en aanbod'. Want: "Uit een rapport van kenniscentrum CAOP komt naar voren dat de helft van de thuiszorgaanbieders hun MBO-verpleegkundigen willen laten indiceren, in plaats van HBO-opgeleide verpleegkundigen. Door overheidsbezuinigingen zijn zorgaanbieders hun HR-beleid anders vorm gaan geven."

Maatregelen

De BSD wil nu van het College weten: "Als dit probleem inderdaad in Bergen op Zoom aan de orde is, of in de toekomst aan de orde dreigt te komen, welke maatregelen is het College dan van plan te nemen?" Daarbij vragen de lokale sociaaldemocraten zich af, in hoeverre het College een taak ziet weggelegd voor het Care Innovation Center in Roosendaal.