BSD pleit voor toegankelijk maken vestinggangen

BERGEN OP ZOOM – BSD-raadslid Peet Bakx wil het ondergrondse gangenstelsel van de voormalige vesting laten restaureren. De lokale politicus is benaderd door C. Jongejan, die in 1989 een een deel van het stelsel ontdekte onder de Hermusstraat. "Het zou zo maar kunnen zijn dat dit gangenstelsel voor publiek toegankelijk gemaakt zou kunnen worden", schrijft Bakx aan het college van B&W. Hij noemt dit 'een unieke kans' om de geschiedenis van Bergen op Zoom te visualiseren. "Dit gangenstelsel is een tastbaar bewijs van onze geschiedenis. Ook toeristisch gezien zal het een impuls geven aan onze stad." Volgens berekeningen van Jongejan zou het uitgraven 25.000 euro kosten.

Jongejan heeft al een compleet plan, mét kostenbegroting, klaarliggen. De bouwkundige heeft becijferd dat één en ander rond de 25.000 euro gaat kosten. Hij heeft steun van de BSD, en raadslid Bakx vraagt het stadsbestuur om 'professioneel naar de tekeningen te laten kijken'. Bovendien wil het raadslid dat het gangenstelsel een beschermde status krijgt als cultureel erfgoed.

GGD-gebouw

Volgens Jongejan, die in 1989 betrokken was bij de bouw van het toenmalige GGD-gebouw aan de Zuid-Oostsingel, kwamen de gangen destijds bij toeval tevoorschijn. "Tijdens het aanbrengen van de boorpalen ging de boor door een mineurgang en liep de beton in de gang", legt hij uit. "Deze gang is ontgraven en was toegankelijk, ik ben er ingeweest en was onder de indruk van het prachtige metselwerk en het maken van deze gangen op een diepte van circa 3,50 meter."

Stationsgebied

Onlangs las de bouwkundige in de media, dat bij het bouwrijpmaken van het Stationsgebied een minieurgang is ontdekt. Jongejan legde direct de link met zijn ontdekking van 27 jaar geleden: het zou wel eens om hetzelfde stelsel kunnen gaan. "Ik heb hierover contact opgenomen met Marco Vermunt, deze was blij met de informatie", aldus Jongejan.

Ingang Hermusstraat

Van het door hem ontdekte stelsel zijn gedetaileerde beschrijvingen gemaakt alvorens de gangen weer werden afgedekt. Zo zou er een gemetselde afscheiding zijn richting de Hermusstraat. "Door in deze terreinafscheiding een opening te maken, en daarachter een toegangsput naar de hoofdverdedigingswerken, kan men dit toegankelijk maken voor het publiek." Daarvoor zouden dan wel twee parkeerplaatsen opgeofferd moeten worden, die eigendom zijn van woningcorporatie Stadlander.

BSD-raadslid Bakx heeft zijn brief, mét de plannen van Jongejan, naar het college gestuurd. De politicus wacht nu op schriftelijk antwoord van de burgemeester en wethouders.

Fotobijschrift: enkele maanden geleden kwam bij de grondwerkzaamheden in het Stationsgebied al een deel van de vestinggangen tevoorschijn. Stadsarcheoloog Marco Vermunt en wethouder Patrick van der Velden namen toen een kijkje bij de ontdekking. Foto: Han Verbeem