BSD-raadslid verwijt College laksheid bij informeren over midgetgolfbaan

Al enkele maanden liggen BSD-raadslid Piet van den Kieboom (foto-inzet, rechts) overhoop met GBWP-wethouder Arjan van der Weegen (foto-inzet, links) over de toekomst van midgetgolfbaan in Meilust. Van den Kieboom verwijt het College nu laksheid bij de informatieverstrekking. Bovendien zou één van de gegadigde expoitanten lid zijn van Van der Weegens eigen partij, de GBWP. (Foto-collage: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – De BSD-gemeenteraadsfractie wil dat het College van B&W de raad 'ten spoedigste' informeert over de stand van zaken rondom de midgetgolfbaan in Meilust. Dat schrijft raadslid Piet van den Kieboom vandaag in een brandbrief aan het College. Want de burgemeester en wethouders hadden afgelopen mei beloofd de gemeenteraad rond 1 oktober de gemeenteraad duidelijkheid te geven over de toekomst van het terrein. En dat is niet gebeurd, constateert de BSD. Ook de gegadigden voor een mogelijke overname zouden nog in het ongewisse zijn gelaten, weet Van den Kieboom te vermelden. Het raadslid plaatst daarbij een zeer suggestieve kanttekening: één van de drie gegadigden zou lid van de politieke partij GBWP. Dit is namelijk de partij van verantwoordelijk wethouder Arjan van der Weegen.

Op 2 april en 19 mei  heeft de BSD-ractie al vragen aan het College gesteld over de toekomst van de midgetgolfbaan. "De strekking van uw antwoorden was, dat de golfbaan moeilijk rendabel te maken is en dat voor het seizoen 2016 de baan niet geopend zal worden. Omdat de baan, na enkele maanden gesloten te zijn, er niet uitzag en het onkruid welig tierde, heeft u een maaibeurt laten doen." Ondertussen konden kandidaat-kopers hun plannen voor de exploitatie van de golfbaan bij het Stadskantoor indienen. "Voor zover mijn fractie bekend, hebben zich drie partijen zich hiervoor gemeld, waaronder een lid van de politieke partij GBWP."

'Prettige gesprekken'

Begin juli 2016 heeft wethouder Kammeijer met deze partijen 'prettige gesprekken' gevoerd. Maar, zo merkt Van den Kieboom op: "Aleen moesten wíj er bij uw college op aandringen de belangstellenden nog een bericht te sturen over 'hoe nu verder'." Volgens de BSD-brief ontbreekt het in dit dossier aan goede communicatie. "Het is nu 10 oktober en wij hebben nog niets van u mogen vernemen", schrijft Van den Kieboom op verbolgen toon. "Het is toch niet de bedoeling dat wij u nu moeten aansporen de raad, conform u toezegging, actief te informeren?"