BSD: ‘Realistische begroting maar nog veel te doen’

Op 12 november besluit de Bergse gemeenteraad over de begroting van 2016. In deze rubriek geven fractievoorzitters hun visie op de (financiële) toekomst van Bergen op Zoom. Vandaag als eerste: Louis van der Kallen van de de BSD.
 

door Louis van der Kallen
Fractievoorzitter Bergse Sociaal-Democraten (BSD)

De BSD kijkt vaak met een iets andere bril dan de meeste partijen en zeker dan het college naar dit soort stukken. Als voorbeeld het concernbericht. Volgens de samenvatting is er een positief resultaat van €491.000 dat toegevoegd is aan de algemene reserve. De werkelijkheid is dat er in de betreffende tijdsperiode €509.000 meer is uitgegeven aan een aantal zaken en €1.000.000 wat uitgegeven zou worden aan stadsvernieuwing is niet uitgegeven. De aangegane verplichting blijft wel staan. Qua balans zijn we er dus niet bijna een half miljoen beter maar meer dan een half miljoen slechter op geworden.

Vooruitzichten woningverkopen

Een andere, bijna chronisch fout gedrag is het aangeven van de vooruitzichten van de grond/woning-verkopen. Al vele jaren blijken die te positief weergegeven. Was dat in het nabij verleden deels te wijten aan de crisis, nu zouden de vooruitzichten overtroffen moeten worden. De rente is, deels onvoorzien, lager dan ooit. De landelijk besteedbare inkomens nemen volgens de CBS cijfers toe. De woningprijzen zitten in de lift. Het zou een kopersmarkt moeten zijn. Ook in Bergen op Zoom. Ja, de verkopen zijn toegenomen, maar lijken de begrote cijfers toch nog niet te halen.

Achterstand inlopen

Voor de ScheldeVesting wordt voorspeld dat de opgelopen achterstand in het eerste half jaar grotendeels wordt ingelopen. Bij de Markiezaten worden in de tweede helft van het jaar 2015 nog zoveel transacties afgerond dat de begrote opbrengsten grotendeels worden gehaald. Feitelijk betekent het laatste dat, als alles loopt zoals men nu denkt, circa 91% wordt gerealiseerd. Dat is ‘grotendeels’ maar het is in een tijd van een woningmarkt waarin alles meezit veel te weinig. Nu zouden we juist meer dan de begroting moeten verkopen.

Torenhoge schuldenlast en werkloosheid

Voor Bergen op Zoom en haar inwoners is niet alleen de torenhoge schuldenlast een probleem. Ook de oplopende WW en uitkeringscijfers zijn een probleem dat veel aandacht verdient. Onze inwoners willen werk. Onze ligging aan de Schelde-Rijn verbinding is een uniek voordeel. Een raadsmeerderheid heeft daar te lang geen gebruik van willen maken.

Auvergnepolder

Dat moet anders. Als we nu die kansen niet gaan pakken, is de kans groot dat toekomstige generaties, ook die uit Lepelstraat, ons dat terecht zullen verwijten. Dat bedrijven zich vestigen op andere, minder goede locaties dan bij ons in de gemeente is zuur. Voor de toekomst is het nodig dat in ijltempo de Auvergnepolder bestemmingsplantechnisch wordt omgevormd naar een haven/bedrijventerrein, zodat als er zich gegadigden melden hier snel werkgelegenheid kan worden geschapen. 

Harde keuzen maken

De begroting van 2016 is realistischer dan de afgelopen jaren. Toch is er financieel nog veel te doen. Zelfs met een optimaal financieel beleid zal het 15 tot 20 jaar duren voordat we financieel weer gezond worden. Nu moeten er harde keuzen worden gemaakt. De BSD is bereid die te maken. Niet omdat wij dat leuk vinden, maar omdat het niet anders kan.