BSD roept op: Haal mistgordijn weg rondom toekomst wijkhuizen

BERGEN OP ZOOM – Op donderdag 24 november kwamen gebruikers en medewerkers van onder andere wijkhuis De Korenaere daar bijeen, op uitnodiging van actiecomité De Ontmoeting. Ze werden er bijgepraat over de aanpak van het comité en de toekomstvisie van de initiatiefnemers. Ook raadsleden waren er welkom maar alleen als toehoorders. Tevens aanwezig waren wethouders Yvonne Kammeijer en Arjan van der Weegen.

Namens het college had Kammeijer wat spreektijd gevraagd, en gekregen. Ze ging daarbij niet in op wat er die avond door de aanwezigen werd besproken maar nam de tijd te baat, zo schrijft raadslid Piet van de Kieboom in een brief aan het college, “om geruststellende woorden te spreken over dat het allemaal goed zou komen per 1 januari.” Hij meldt tevens dat nadere toelichting ontbrak en de algemene belofte alleen maar voor extra verwarring zorgde bij de aanwezigen. Met name de opmerking dat het college liever had gezien dat de bijeenkomst pas volgende week had plaats gevonden viel niet goed. Ook al omdat beide wethouders daarna meteen vertrokken.

Uitgemaakte zaak

Het college had een dag eerder aan de raad laten weten dat er opnieuw overleg plaatsvond tussen SVW en WijZijn Traverse. Van den Kieboom beweert namens de BSD dat een ‘directe bron’ liet weten dat hier helemaal nog geen sprake van was. Ook zouden mededelingen vanuit het college over gesprekken met Stadlander niet bevestigd kunnen worden. Hij noemt de woorden van Kammeijer ‘doorzichtig’ en is er van overtuigd dat deze er alleen op gericht waren om de aanwezigen rustig te houden. Volgens de BSD-fractie lijkt alles er op gericht om pas op 1 december openheid van zaken te geven, twee dagen nadat het college een onomkeerbaar besluit heeft genomen over de aanbesteding van de wijkaccommodaties. Ondertussen blijft de onzekerheid voor het personeel, de gebruikers en vrijwilligers van de wijkaccommodaties maar bestaan, zo stelt Van den Kieboom.

Zijn fractie vreest dat het college haar standpunt al bepaald heeft, aldus de brief, en schetst daarbij geen vrolijk scenario: “Geen overname van de huidige medewerkers van SVW door de beoogd beheerder WijZijn Traverse, het afhaken van een groot aantal vrijwilligers in Bergen op Zoom en Halsteren, wijkaccommodaties zonder inventaris en personeel dat niet weet hoe deze accommodaties gerund moet worden.” De BSD wil openheid van zaken en doet een dringend beroep op het college om geen onomkeerbare besluiten te nemen en eerst een open overleg aan te gaan met alle betrokkenen.

Wél overleg, geen tekst en uitleg!

Op woensdag de 23e stuurde WijZijn Traverse Groep een zeer algemeen persbericht rond, met de mededeling dat het overleg tussen Stichting Verenigde Wijkcentra en WijZijn over de wijkhuizen weer vlot was getrokken. Er zou zelfs voor 1 december een oplossing zijn gevonden, waarna zowel gebruikers als personeel geïnformeerd worden tijdens enkele informatieavonden. De KijkopBergenopZoom.nl redactie informeerde nog bij het management naar de toedracht van die vrij plotse doorbraak maar heeft er geen reactie meer op gekregen van de bestuurders.