BSD spreekt college tegen: terrein stond niet te koop

BERGEN OP ZOOM – Piet Juten heeft namens de BSD het college aangeschreven. In een brief, mede ondertekend door Louis van der Kallen, stelt hij dat het terrein van de voormalige brandweerkazerne helemaal niet te koop heeft gestaan. De partij vindt dat er zorgvuldiger omgegaan moet worden met verstrekte informatie.

Volgens Juten stelde het college dat na de sloop van de brandweerkazerne het terrein te koop stond. Maar de BSD zegt dat nergens een aankondiging of een makelaarsbord heeft gestaan met ‘Te Koop’ en dat ook bij de Stadsmakelaar hier niets van was terug te vinden. Mogelijk was de lap grond beschikbaar voor ontwikkeling maar dat is niet hetzelfde. Mede daarom bevreemdt het de partij dat er een externe ontwikkelaar van ver buiten de gemeentegrenzen wist dat het terrein beschikbaar was.

Volgens Juten en zijn partijgenoten zou er ook zeker lokale interesse zijn geweest, als het terrein openlijk was aangeboden. Het lijkt er nu op dat het gegund was aan Fivente, dat zelfs met schadeclaims komt omdat de bouwplannen niet mogen doorgaan. Maar de BSD gaat ervan uit dat in de kleine lettertjes staat dat de overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar kan worden ontbonden wanneer de raad niet akkoord gaat. Er zou in die zin dus geen probleem mogen zijn aangaande het “uit de bocht gevlogen plan”.

Gegoochel

Juten vindt daarnaast dat er wordt gegoocheld met cijfers. Volgens het college kost het 1,9 miljoen om er een parkeerterrein van te maken. De BSD stelt dat daarbij bewust wordt ‘vergeten’ dat de waarde van het terrein niet als kostenpost mag worden opgenomen, mede omdat die waarde blijvend is en in de loop der jaren alleen maar toeneemt. Bovendien is de betreffende 4327 m² nu al ruim twee miljoen waard, als er de juiste woningbouw op zou worden gezet. De gemeente doet zichzelf dus tekort. En er klopt meer niet, heeft Juten ontdekt. Er zou een akkoord zijn betreffende de eerste schetsen maar hij vindt het nergens. Ook de genoemde samenwerkingsovereenkomst is niet te vinden. De BSD wil beide stukken graag overlegd zien.