BSD stelt functioneren brandweer aan de kaak

BERGEN OP ZOOM – Louis van de Kallen stelt vraagtekens bij het functioneren van de brandweer in deze gemeente. Aanleiding is de rol die deze hulpdienst speelde in wat er mis ging in zwembad De Schelp. De BSD’er roep onder meer de minister op grondig onderzoek te doen.

Van der Kallen heeft een brief met zijn kijk op de gang van zaken en een verzoek tot onderzoek verzonden naar de minister van BZK, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en het Adviescollege Landelijk management development brandweer. Hij meldt dat bij de renovatie van De Schelp zaken aan het licht kwamen die mogelijk wijzen op een “ernstig disfunctioneren van de regionale  brandweer Midden en West-Brabant.”

Opheldering

Een door de gemeente opgesteld feitenrelaas over de problemen rond het zwembad was voor het raadslid aanleiding om middels een brief aan het college over een aantal zaken opheldering te vragen. Hier staat onder meer dat de BSD nogal schrok van deze tekst in het feitenrelaas: “…tijdens de werkzaamheden werd stukje bij beetje duidelijk dat de brandscheidingen volgens de gebruiksmelding van 2013 in werkelijkheid niet aanwezig waren.” Ook brandkleppen ontbraken, volgens Van der Kallen, en brandwerende wanden en vloeren en daken waren niet brandwerend afgewerkt. Kabels bleken met tape aan elkaar geplakt en brandmelders bleken uit te staan of te zijn losgekoppeld.

Opzet

Er lijkt sprake te zijn van opzet, stelt de BSD, en dat zou nader onderzocht moeten worden. Net als de rol en handelswijze van de brandweer in deze. Er zouden brandinstallaties en brandscheidingen niet deugen of zelfs niet aanwezig geweest zijn in 2017, terwijl ze door de hulpdienst goedgekeurd werden. Van der Kallen schreef erover aan het college: “Hier lijkt sprake van ernstige disfunctioneren van de brandweer, hetgeen ernstige gevolgen had kunnen hebben bij brand!” Hij vroeg om een justitieel onderzoek naar de gang van zaken maar dat kwam er niet. Daarom wendt hij zich nu zelf tot het ministerie. Het raadslid heeft inmiddels twijfels over het functioneren van de regionale brandweer Midden en West-Brabant die verder gaan dan alleen dossier De Schelp. Hij vraagt zich af of het op andere locatie in de gemeente ook zo gaat, of is gegaan. Daarom roept hij op tot een onderzoek.

Een woordvoerder van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant geeft aan de brief nog niet gezien te hebben. De organisatie komt er later op terug, is onze redactie toegezegd.