BSD stelt kritische vragen over De Zeeland

BERGEN OP ZOOM – BSD’er Louis van de Kallen wijst het college op een boetebeding dat in 2014 is opgenomen in de afspraken met de eigenaren van De Zeeland. Het raadslid vraagt zich af of de toen gemaakte afspraken inmiddels niet zijn overschreden en wil weten of de overeengekomen boete nu ook geïnd gaat worden.

Toen De Zeeland als leisure- en winkelcentrum in beeld kwam, was er het nodige over te doen. Veel mensen, waaronder de nodige lokale politici, waren bezorgd dat het de leegstand in de binnenstad zou verergeren.

De druk op de gemeente en B en W was groot en mede daarom zijn er voorwaarden opgenomen in een besluit betreffende de verkoop van de grond. Die gaan over het maximale aantal vierkante meters winkeloppervlak maar ook over de minimale grootte van 1000 m2 die afzonderlijke winkels moeten hebben. Daarnaast mogen er volgens het besluit geen kleinere bedrijven worden samengevoegd om aan die oppervlakte te komen, tenzij het niet leidt tot het vertrekken van winkels uit het centrum.

Discussie

Volgens van der Kallen word aan die afspraken al lang niet meer voldaan. Het meest recente voorbeeld daarvan is het vertrek van de Big Bazar uit de stad, vindt hij. Hij schrijft er het college over aan en wil weten wat de zeer algemeen gestelde tekst in het besluit eigenlijk voor nut heeft. “Wat is er nu echt bedoeld?”, vraagt hij zich af. “Het gaat me niet om specifiek deze winkel maar ik zie het als een mooie casus. We zijn nu vijf jaar verder en het gaat niet goed met binnenstad. Daar wil ik een discussie over openbreken.”

Bestemming voor geïnde boetes

De BSD’er snapt best dat de eigenaren van De Zeeland gewoon doorgaan. “Het zijn tenslotte ondernemers”, stelt hij. “Maar ik heb niet de indruk dat met het boetebeding iets gedaan is, terwijl de gemeente die bedragen prima zou kunnen gebruiken om de binnenstad vooruit te helpen.” Over hoeveel vierkante meters het zou gaan, buiten de vastgelegde afspraken, weet Van der Kallen niet. “Daar moet de discussie eigenlijk ook niet over gaan maar desnoods koop ik een maatlint en ga ik het zelf opmeten.”