BSD: Veel moois maar ook veel mis in Halsters groen

HALSTEREN – Raadslid Louis van der Kallen heeft eens, samen met een buurtbewoner, wat Halsters natuurschoon bekeken. Hij bezocht de Groote Melanen, de Ligneweg en de linieschansen. Het is er vaak mooi, viel hem op, maar er is ook het nodige mis.

De BSD-voorman rept over “relatief hoge kwaliteit van de natuur” en vindt de bekeken plaatsen een aantrekkelijk (wandel)gebied. Hij heeft geconstateerd dat flora en fauna wel varen bij een meer gevarieerd maaibeleid en complimenteert er de gemeente mee. Maar er zijn ook nogal wat punten van kritiek.

Mountainbiken

Van der Kallen omschrijft de mountainbike-objecten als “misplaatst” en soms van erbarmelijke kwaliteit. Hij uit tevens zorgen over hier en daar gebruikte spoorbielzen, omdat die mogelijk sporen bevatten van inmiddels verboden impregneermiddelen. Zeker in een waterwingebied ongewenst, meldt de fractievoorzitter – die tevens in het waterschap zit. Verder vraagt hij zich af wie er eigenlijk verantwoordelijk is, voor onderhoud bijvoorbeeld en als er ongelukken gebeuren op gemeentelijke grond. Zijn partij is benieuwd naar besluiten omtrent deze voorzieningen en wil er het fijne van weten.

Waterspeeltuin

Een ander aandachtspunt is de jaren terug al aangekondigde waterspeeltuin bij Fort de Roovere. Die zou in het kader van Landschappen van Allure en met de bijbehorende subsidies worden aangelegd maar ligt er niet, terwijl dat provinciale programma binnenkort afloopt. De BSD wil weten of alle hieraan bestede tijd en gelden nog wat op gaan leveren.

Zieke bomen

Aan de noordzijde van de Groote Melanen staat een klein bosje met wat volgens Van der Kallen vermoedelijk essen zijn. Ze zijn echter ziek, schrijft hij, en hem is opgevallen dat vooral de exemplaren het dichtst bij de zendmast er slecht aan toe zijn. Aan de gemeente wordt gevraagd of dit bekend is en zo ja, wat er aan is of wordt gedaan.

Monkey Town en De Melanen

Rond de locatie Monkey Town lijkt op sommige tijden de parkeerdruk erg hoog en daarvan zou de omgeving overlast ervaren, meldt de brief. Het college wordt gevraagd of met de eigenaren van het bedrijf wordt gekeken naar een oplossing. Zo zou tevens met zwembad De Melanen gesproken moeten worden, over de opslag van de grote tent die eerder het buitenbad overkoepelde. De vraag is niet alleen of daar een vergunning voor is, ook of buiten opslaan wel zo goed is voor een her te gebruiken tent als dit.

Foto: Chris van Klinken