BSD vindt communicatie omtrent beleid statushouders gebrekkig

BERGEN OP ZOOM – Fractievoorzitter Louis van der Kallen vindt dat zowel burgers als de gemeenteraad slecht worden voorgelicht als het om zaken als huisvesting van statushouders gaat. Hij is er van overtuigd dat meer en duidelijkere uitleg veel onvrede en wantrouwen kan voorkomen.

Volgens de BSD voorman is de negatieve houding die veel mensen aan de dag leggen ten opzichte van vluchtelingen en statushouders mede te wijten aan gebrek aan kennis. Menigeen heeft zelfs het idee dat deze mensen voorgetrokken worden door de gemeente, stelt hij in een brief aan het college. Dat het om door het Rijk opgelegde regelgeving gaat, is vaak niet duidelijk. Dat er zelfs boetes gelden wanneer een gemeente zich niet aan die taakstelling houdt is voor nog veel meer mensen volledig onbekend. Hij wordt lang niet altijd geloofd als ie dat uitlegt. Hoog tijd voor meer en betere voorlichting, stelt de sociaaldemocraat.

Onrust wegnemen door goede uitleg

Van der Kallen en zijn partij denken dat het een hoop lokale onrust zou schelen als meer en beter bekend was hoe de door Den Haag opgelegde regels en Europese richtlijnen in elkaar zitten. Hij roept op daarvoor de lokale media te gebruiken. Daarnaast zou de gemeenteraad beter op de hoogte moeten zijn. Als suggestie doet de BSD een maandelijkse of tweemaandelijkse raadsmededeling. Daarin ziet Van der Kallen graag meer en duidelijke info over zaken als de regionale aanpak, de cijfermatige stand van zaken en een inschatting van de risico’s op boetes als werkelijk niet aan de opvang wordt voldaan.

Er spelen tevens wel eens specifieke vraagstukken, zoals de opvang van minderjarigen en alleenstaanden. De laatste groep krijgt vaak toch een eengezinswoning, alleen al omdat andere beschikbare opties ontbreken. Ook over dergelijke zaken zou meer en vaker gecommuniceerd moeten worden, zodat men in ieder geval weet waarom die mensen zo'n woning krijgen toegewezen terwijl een ander moet wachten.