BSD vindt niet dat extra reclamebelasting zomaar kan vervallen

BERGEN OP ZOOM – Vrijdagmiddag laat, kondigde het college aan dat de eerder opgelegde extra reclamebelasting -voor uitingen op en achter ramen- met terugwerkende kracht zou komen te vervallen. Louis van de Kallen is het daar absoluut niet mee eens.

De fractievoorzitter vroeg zich eerder al eens af hoe het college eigenlijk tot besluitvorming komt. Dit is voor hem een nieuw voorbeeld van gebrek aan respect voor de inspraak en wetgevende bevoegdheden van de raad. Omdat er ophef ontstond over de fikse verhoging die een aantal ondernemers onverwacht opgelegd kregen, heeft B en W besloten dit terug te draaien. Van der Kallen is er klip en klaar over: “Dit kan geen besluit van een wethouder zijn!”

'Arrogantie ten top'

De BSD fluit wethouder Annette Stinenbosch terug. Ze dient de Reclamebelastingverordening 2019 uit te voeren zoals die is opgesteld, schrijft de fractievoorzitter van de BSD. Er zijn geen wettelijke redenen om het niet te doen en met de gemeenteraad is niets besproken. Dat dient eerst te gebeuren, stelt Van der Kallen, duidelijk verbolgen over het feit dat hij uit de media moest vernemen dat het college besloot de extra belasting terug te draaien. De gebruikte “tactiek van de voldongen feiten” is helemaal niet goed gevallen. “Zelfs de schijn van respect voor de gemeenteraad wordt niet op gehouden”, schrijft hij. “De arrogantie ten top.” Mede omdat hiermee tevens een uitspraak van de hoogste belastingrechter terzijde wordt geschoven.

Kritiekloze coalitie

De opmerking van de wethouder dat het niet innen van de extra belasting geen effect zou hebben op de gemeentelijke financiën, omdat het extra inkomsten betrok waar vooraf geen rekening meer was gehouden, vindt de BSD’er al net zo raar. Alsof die niet zouden kunnen helpen bij het verminderen van de tekorten. Van der Kallen sluit zijn brief af met: “In een normale gemeente zou dit moeten leiden tot een interpellatiedebat en een motie van afkeuring of wantrouwen. Maar in Bergen op Zoom leidt dit tot niets. Collegepartijen blijken keer op keer trouwe kritiekloze vazallen.”