BSD vraagt zich af: ‘Zijn andere zwembaden wél veilig?’

BERGEN OP ZOOM – Louis van der Kallen heeft ontdekt dat er mogelijk ook bij andere Bergse zwembaden niet de juiste veiligheidsprotocollen en controles zijn aangehouden, meldt hij per brief aan het college. Het lijkt er op dat een belangrijke opdracht van het ministerie niet is opgevolgd.

Een divisie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, belast met onder meer bouw-kwesties, heeft de gemeente Bergen op Zoom een brief gestuurd op 10 juli 2017. Daarin stond dat eigenaren van zwembaden eigenlijk al voor 1 januari van datzelfde jaar aan hadden moeten tonen dat er geen gevaarlijk roestvaststaal meer aanwezig was in hun panden.

Onderzoeksplicht

Het betrof een onderzoeksplicht die in 2012 is opgenomen in een landelijk bouwbesluit en op 1 jul 2016 definitief in werking trad. De brief gaf aan dat gemeenten nog tot uiterlijk 15 oktober 2017 de tijd kregen om de uitkomsten van controles van zwembaden door te geven. Op verzoek van de Tweede Kamer is landelijk onderzocht hoe zwembaden de onderzoeksplicht hebben nageleefd. Dat heeft het bureau Arcadis Nederland verzorgd. Van der Kallen wil weten van het college of Bergen op Zoom actief heeft meegewerkt aan voldoen aan dit verzoek. Het rapport liegt er namelijk niet om.

Het betreffende rapport is hier (pdf-bestand) te downloaden.

Soms helemaal niet gereageerd

De rapportage van Arcadis vermeldde een vijftal zwembaden in Bergen op Zoom en die hebben blijkbaar lang niet allemaal de betreffende vragen beantwoord. Alleen De Schelp heeft dit volledig gedaan. Er bleek één locatie permanent gesloten, een andere had maar een deel van de vragen beantwoord en twee zwembaden blijken helemaal niet gereageerd te hebben. Van der Kallen vraagt zich dan ook af in hoeverre de gemeente zelf actie heeft ondernomen, al dan niet naar aanleiding hiervan. Die is immers belast met het toezicht op de veiligheid van openbare gelegenheden.

Stockfoto: Pixabay / Albrecht Fietz