BSD wil inzage in overeenkomst Fivente en gemeente

BERGEN OP ZOOM – BSD’er Piet Juten heeft, samen met fractievoorzitter Louis van der Kallen, het college opnieuw een brief gestuurd over de commotie rondom het terrein van de voormalige brandweerkazerne. De partij wil inzage in de overeenkomsten die tussen de gemeente en ontwikkelaar Fivente zijn gesloten.

Er zou een woon-zorgcomplex komen op de hoek van de Westersingel, was het plan. Fivente was de partij die dit ging realiseren en daar stelde de BSD eerder vragen over. Volgens Juten heeft het terrein nooit officieel te koop gestaan namelijk. De raad gaf uiteindelijk aan de plannen niet te zien zitten en dus ontbond de gemeente de koopovereenkomst.

Schadeclaim

Er is echter tevens een ontwikkelovereenkomst gesloten tussen Fivente en de gemeente. De ontwikkelaar heeft laten weten op basis daarvan met een schadeclaim te komen. Juist over die gemaakte afspraken hangt nogal een rookgordijn, constateert de BSD. Daarom doen Juten en Van der Kallen in een brief aan het college een Wob-verzoek. Ze willen inzage in zowel de koopovereenkomst als alle voorgaande stukken die met de gemaakte afspraken te maken hebben, van besprekingen en mailwisseling tot brieven, telefoonnotities en dergelijke.

Consequenties

Juten vertelt desgevraagd: “De gemeente is erg diffuus over de inhoud van deze overeenkomst. Er mag alleen achter gesloten deuren over gesproken worden en de inhoud wordt niet gedeeld. Ik hoop dus maar dat de kleine lettertjes kloppen.” En dat wil ie graag zelf kunnen vaststellen, meldt hij. Als blijkt dat de afspraken serieus nadelig zijn voor onze gemeente en het werkelijk van een schadevergoeding komt “moet er een bestuurder de consequenties hiervan dragen."

UPDATE: Lijst Linssen heeft eveneens de nodige twijfels bij de gang van zaken, meldt voorman Ton Linssen. Hij vertelt dat ook zijn partij de stukken wil inzien en vindt het onaanvaarbaar dat daar een Wob-verzoek voor nodig is. De raad heeft immers een controlerende functie en moet die dus kunnen uitvoeren, stelt hij. "Ik weet zeker dat er iets niet klopt en wil dat boven water hebben!"