BSD wil opheldering over in nevelen gehulde verkoop Samarbete

BERGEN OP ZOOM – Fractievoorzitter Louis van der Kallen heeft namens zijn partij BSD inzage gevraagd inzake de documenten rondom de verkoop van het pand Samarbete aan de Halsterse scouting Jeanne d’Arc. Hij vindt de communicatie rondom de verkoop dermate ondoorzichtig dat hij nadere uitleg wil van het college, zelfs na inzage van de verkoopdocumenten.

De wijze waarop de gemeente informatie verstrekt rondom de verkoop van het pand Samarbete is op z’n minst ‘cryptisch’ te noemen, aldus raadslid Van der Kallen. Als voorbeeld geeft hij een frase uit een eerdere brief die de raad kreeg toegestuurd: “Daarnaast hebben wij het antispeculatiebeding en recht van terugkoop gekoppeld aan de betaling van het resterende bedrag dat bij de levering niet wordt betaald. Dit betreft minimaal € 135.000,- plus kosten koper aangevuld met de waardestijging van het resterende deel. Ter zekerheidsstelling voor de minimale opbrengst van het resterende bedrag van € 135.000 en kosten koper wordt ten gunste van de gemeente voor dit bedrag een 1e hypotheekrecht gevestigd.” Duidelijk is anders.

Compleet onduidelijk

De BSD’er beroept zich op zijn controlerende taak als raadslid en heeft daarom inzage gevraagd in de verkoopdocumenten. Die zijn hem uiteindelijk ter beschikking gesteld maar leverden alleen maar méér vragen op, vertelt hij: “De gebruikte volzinnen zijn dermate voor velerlei uitleg vatbaar dat er werkelijk van alles kan zijn afgesproken. Ik durf te stellen dat begrijpend lezen en cijfers interpreteren me normaal gesproken prima afgaan maar hier is niets concreets van te maken.” Hij heeft zowel de verkoopovereenkomst als bijbehorende documenten doorgespit en kan alleen maar concluderen dat onduidelijk blijft voor welk bedrag het pand nu exact is verkocht; "Er zou zelfs sprake kunnen zijn van een aanvullende hypotheek, die de gemeente heeft verstrekt aan de scouting. Het is onmogelijk om een beeld te krijgen van wat er uiteindelijk is afgesproken.” Ook blijkt nergens of er daadwerkelijk betaald is voor het pand, en zo rijzen er veel meer vragen. Daarom heeft Van der Kallen in een nieuwe brief wederom vragen aan het college gesteld, in de verwachting alsnog helderheid van zaken te krijgen.