BSD’er Van den Kieboom voelt zich berispt en slaat terug

BERGEN OP ZOOM – Enige tijd geleden stelde raadslid Piet van den Kieboom vragen over het functioneren van de Stadsmakelaar. Hij beschuldigde deze van willekeur en eiste opheldering van de gemeente. Het antwoord beviel hem dermate slecht dat hij de kwestie nu nog breder trekt.

Het college van B en W reageerde op 17 juli schriftelijk op de eerdere aantijgingen, schrijft Van den Kieboom in een nieuwe brief. Hij meldt ‘totaal niet onder de indruk’ te zijn van de berispingen die blijkbaar in de inleiding staan en vindt dat de gemeente zich dient te beperken tot het geven van juiste en volledige antwoorden. Dat laatste is vooralsnog onvoldoende gebeurt, stelt hij namens de BSD fractie.

Harde bewijzen

Zijn nieuwe schrijven vraagt dus opnieuw om tekst en uitleg. Eerder beweerde Van den Kieboom dat de Stadsmakelaar bepaalde beginnende ondernemers geen serieuze kandidaten wilde laten zijn bij de aanschaf van panden die toen nog van de gemeente waren. Hij zegt over harde bewijzen te beschikken en vroeg het college een mening te geven over die aantijging maar die heeft hij nog niet ontvangen. Het feit dat belangstellenden voor panden soms de mogelijkheid krijgen tot een optie, terwijl andere panden meteen worden verkocht, bevreemdt het raadslid. De BSD wil weten welke (spel)regels er nu precies gelden en waarom die per locatie verschillend lijken te zijn. Tevens vraagt de fractie opnieuw om een volledig overzicht van wat er eigenlijk officieel te koop stond op 21 juni 2017 en wat er die dag ook werkelijk is verkocht.

Namen

Blijkbaar vroeg de gemeente in de gewraakte brief om de namen en de aard van de klachten van de eerder genoemde genegeerde startende ondernemers. Die weigert de BSD te verstrekken. Wel schrijft Van den Kieboom: “Ik kan u verzekeren dat die klachten wel degelijk een grond hebben en dat de ondernemers daadwerkelijk bestaan.” Zijn plan is om de namen en gegevens te deponeren bij een notaris, die vervolgens de genoemde klachten kan bevestigen.

Stockfoto: Pixabay/Mabel Amber