Burgemeester hoopt met nieuwe verklaring integriteitsdossier af te sluiten

BERGEN OP ZOOM – Burgemeester Frank Petter heeft een verklaring vrijgegeven over de afhandeling van 'Dossier Linssen'. Dat dossier liep al vanaf 2013. De toenmalige wethouder werd beschuldigd van belangenverstrengeling. Nog altijd wordt die aanklacht weerlegd door de gemeente, al geeft Petter toe dat de toenmalige wethouder de schijn tegen had. Er zijn nieuwe en strengere werkafspraken geïntroduceerd om dergelijke situaties voortaan te voorkomen.

De verklaring toont de inspanningen die de burgemeester en de gemeenteraad hebben ondernomen om beter te kunnen reageren op zaken waarbij de integriteit van het bestuur in het geding is. Zo is de gedragscode aangepast en besproken met de gemeenteraad.

Bergenaar Pierre Passier meende -en vindt eigenlijk nog steeds- dat toenmalig wethouder Ton Linssen de integriteitsregels overtrad, door zich te bemoeien met de verkoop van gondpercelen en daarmee zichzelf of bevriende relaties te bevoordelen. De verklaring van vandaag haalt opnieuw aan dat uit onafhankelijk onderzoek bleek dat van feitelijke belangenverstrengeling geen sprake was. Wel gaf het toenmalige adviesbureau aan dat de schijn van belangenverstrengeling kan zijn gewekt door de gang van zaken. De gemeente geeft toe dat er destijds onvoldoende is ondernomen om dat te voorkomen, zowel door de wethouder zelf als door zijn bestuurlijke en ambtelijke omgeving. Petter noemt het 'jammer' dat er toen geen protocol was dat voorzag in de afhandeling van deze kwestie. "Hierdoor bleven in de samenleving geruchten waar niet op gereageerd kon worden en bleef ook de raad in het ongewisse."

Nieuwe afspraken

In de toenmalige gedragscode was het begrip 'schijn van belangenverstrengeling' niet opgenomen. er waren ook geen afspraken over hoe om te gaan met dergelijke beschuldigingen. Mede daarom nam Petter zich voor dit anders te gaan organiseren en dat is inmiddels ook gebeurd. Ook de gemeenteraad is daar uitgebreid bij betrokken geweest. De burgemeester Petter laat daarom weten de nabije toekomst met meer vertrouwen tegemoet te zien, nu er instrumenten voorhanden zijn; "Om vanuit gezamenlijkheid te handelen en elkaar een spiegel voor te houden".