Burgemeester onthult in Brussel gevelbord EFFORTS

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BRUSSEL / BERGEN OP ZOOM – Onze burgemeester Frank Petter onthulde vandaag in Brussel het gevelbord van de nieuwe erfgoedorganisatie EFFORTS, de European Federation of Fortified Sites. Hij deed dit als voorzitter van het samenwerkingsverband, tijdens de eerste officiële boardmeeting.

EFFORTS is in het leven geroepen ter belangenbehartiging en lobbytrajecten voor haar leden op het gebied van militair erfgoed. Daarnaast wisselen de deelnemers aan de organisatie alle beschikbare kennis over dit onderwerp uit. Den Bosch en Bergen op Zoom zijn de initiatiefnemers van EFFORTS.

Bij de start sloten zich al direct 17 steden uit verschillende EU-landen aan. Inmiddels ligt dit aantal op 50 en het neemt nog altijd toe. Veel steden geven aan dat ze lid zijn omdat ze het belangrijk vinden om aangesloten te zijn bij een internationaal belangennetwerk. Het secretariaat van EFFORTS is gevestigd in Brussel, dicht bij de kantoren van de EU. Zo zijn de lijnen met Brussel kort en liggen contacten met belangrijke erfgoedspelers op EU-niveau binnen bereik.

Bergen op Zoom

Het rijke vestingverleden van Bergen op Zoom, de aanwezigheid van vestingrelicten, de wil om verscholen vestingresten en de verhalen daarachter (terug) in beeld te brengen maakt dat Bergen op Zoom zich sterk heeft gemaakt voor de totstandkoming van dit netwerk voor militair erfgoed.

Foto (uitsnede): Gemeente Bergen op Zoom