Burgemeester over vluchtelingenvraagstuk: “Makkelijke oplossingen zijn er niet”

BERGEN OP ZOOM – In een brief aan de gemeenteraad heeft het college laten weten dat er binnenkort een projectplan komt betreffende de opvang van vluchtelingen. De verwachting is dat gemeente vanuit het rijk de opdracht krijgt om het dubbele aantal statushouders te huisvesten. Daarnaast wordt onderzocht of er extra opvang mogelijk is.

Het college wil blijkbaar graag meer doen dan alleen het vanuit de overheid gevraagde aandeel oppakken, al is burgemeester Petter na de eerdere commotie voorzichtig geworden in zijn bewoordingen. Hij zegt over het vraagstuk: “Makkelijke oplossingen zijn er niet, maar we zien extra opvang wel als een van de scenario’s die we willen bekijken.”

Uitgebreid onderzoek

Er komt dus een haalbaarheidsonderzoek naar het opvangen van 35 procent meer statushouders dan de wettelijke taakstelling. Ook een AZC hoort officieel nog tot de mogelijkheden, al wordt vooral over de huisvesting van statushouders gesproken. Begin februari wordt met de fractievoorzitters gesproken over een plan van aanpak. Daarna wil het college dat plan nader bespreken met experts, inwoners en maatschappelijke organisaties. Voor huisvesting wendt de gemeente zich niet alleen tot een partij als Stadlander, laat de burgemeester weten: “We willen een zorgvuldige keuze maken en alle opties serieus bekijken.” De brief die over het ingezette traject naar de raad is verstuurd geeft aan hoe gevoelig het allemaal is komen te liggen. Diverse keren wordt de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad verzekerd dat alles uitgebreid met ze zal worden besproken, alvorens er keuzes worden gemaakt.