Burgemeester Petter opent Kunsten in de Monumenten optimistisch.

BERGEN OP ZOOM – Er mogen dan financiële problemen dreigen voor de toekomst van Open Monumentendag, burgemeester Petter opende zojuist blakend van vertrouwen de Berge variant, Kunsten in de Monumenten. Wél haalde hij er de dichter Lucebert nog aan: "Alles van waarde is weerloos." Een verwijzing naar het feit dat de betekenis van cultuurgoed eigenlijk niet in geld of budgetten is uit te drukken.

De burgervader werd voorafgegaan door Drs. Edith den Hartigh, de directeur van Stichting Open Monumentendag, die Bergen op Zoom vanzelfsprekend bedankte voor een gastvrij onthaal.Daarna nam Petter het woord. Hij gaf De Maagd als voorbeeld van hoe, door de transformatie van kerkgebouw tot schouwburg, monumenten behouden kunnen blijven en gaf aan dat we zuinig moeten zijn op ons erfgoed. "Bergen op Zoom is vaak in de prijzen gevallen daarom", merkte hij op. "Hier staat een trotse burgemeester. Trots op wat ambachtslieden toen en nu van deze stad hebben gemaakt. Wat volgde was dan ook een pleidooi voor het behouden van ambachten. Daarom is juist dat het thema van deze Kunsten in de Monumenten editie. Petter: "Het publiek kan komend weekend kennis komen maken met oude ambachten in een nieuw jasje." Hij benadrukte daarbij nogmaals de door mevrouw Den Hartigh al benoemde gastvrijheid, vormgegeven in het voor dit weekend genaakte logo: een sleutel met het contour van 'onze stad' die de poorten opent voor iedereen. Na het instemmende applaus volgde nog een filmpje over Bergen op Zoom, waarna de gasten deel gingen nemen aan diverse excursies naar historische plekken in de gemeente, waaronder Fort de Roovere.