Burgemeester Petter over verkiezingen: ‘Maak gebruik van je recht’

BERGEN OP ZOOM – Op 21 maart mag Nederland weer aangeven welke partijen lokaal de ruimte moeten krijgen om mee te beslissen over het beleid van en in de gemeente. We vroegen burgervader Frank Petter waarom hij vindt dat iedereen zou moeten gaan stemmen.

“Mensen hebben niet altijd in de gaten hoe groot de impact van lokale politiek kan zijn op het dagelijks leven”, denkt Frank Petter, burgemeester van de gemeente Bergen op Zoom en daarmee voorzitter van zowel de gemeenteraad als het college. “Maar veel omtrent bijvoorbeeld zorg, cultuur of veiligheid wordt besloten door gemeentelijke politici. Door te stemmen bepaal je mee welke richting de komende vier jaar dat gemeentebestuur op gaat. Dat maakt 21 maart tot een heel belangrijk moment.”

De betrokkenheid is groot

Dat politiek best leeft bij mensen is de laatste jaren onder meer duidelijke geworden tijdens de vele gesprekken die in het kader van de toekomstvisie zijn gehouden met inwoners. Petter vertelt: “Dan praat je met heel veel mensen, die vaak duidelijke ideeën hebben bij wat zij belangrijk vinden, voor hun buurt, een bevolkingsgroep of de hele gemeenschap. Iedereen heeft zo z’n eigen zorgen en verwachtingen. Juist bij lokale verkiezingen kun je vrij direct een stem hebben in hoe de jaren erna dat bepalende beleid tot stand komt.

Trots op de verbinding

Natuurlijk heeft de burgemeester de verkiezingsprogramma’s van de lokale partijen gelezen en eigenlijk is hij wel trots op wat daarin staat: “Ik lees dan echt terug wat inwoners belangrijk vinden. Het is fijn om merken dat de Bergse politici dicht bij de Bergenaren staan. Ik geloof dan ook niet dat er een kloof is, zoals wel eens wordt beweerd.”

Als gemeentelijke organisatie, samen met de bestuurders, wordt steeds meer de directe dialoog met inwoners gezocht en dat heeft de afstand zeker verkleind, is Petter’s overtuiging. Het hoort bij pogingen om mensen bij politiek te betrekken, zoals in aanloop naar de verkiezingen ook een stemwijzer is geïntroduceerd en er van harte werd meegewerkt aan zo’n project als ‘Beweeg me’. “Daarnaast hebben mensen natuurlijk tevens hun eigen verantwoordelijkheid. Ik hoop dat ze die nemen."

Versnippering

De samenleving kent steeds meer diversiteit en daarmee is tevens de politieke versnippering toegenomen, ook lokaal. “Toch zullen we uiteindelijk wel samen verder moeten”, stelt de burgervader. “Het wordt voor het nieuwe college zeker een opdracht om op zoek te gaan naar wat ons verbindt. En als je daar ook maar enige invloed op wilt hebben maak je gebruik van je recht en ga je stemmen. Dat kan lokaal maar eens in de vier jaar.”