Buurt niet blij met plannen parkeerplaatsen op plaats Fabiolaflat

BERGEN OP ZOOM – Buurtbewoners hebben de gemeente aangeschreven over de plannen die Bravis onlangs aankondigde omtrent de leegstaande Fabioflat. Waar voorheen verplegend personeel een onderkomen had, moet een parkeerplaats komen. Een aantal omwonenden heeft daar helemaal geen trek in.

De brief is ondertekend door bewoners van een achttal adressen, in de Dr. De Ramlaan, Snoostraat en Semmelweisweg. Ze moesten via de media vernemen dat de Bravis directie voornemens is om de flat te slopen en er parkeerplaatsen aan te leggen. Ze vrezen voor een ‘zee van blik’ in de buurt, terwijl de wijk in hun ogen al zo onder druk staat de laatste jaren.

Vrees voor verloedering

Er is bos gekapt, de TL-verlichting van de aangelegde parkeergarage naast Bravis wordt als vervelend ervaren en de verkeersbewegingen nemen alleen maar toe, melden de bezorgde buurtgenoten in hun schrijven. Ze vinden nu nog dat ze in een mooie wijk wonen en zijn daar zuinig op, doen er ook actief van alles aan dit zo te behouden. Of dat zo blijft als de Bravis plannen doorgaan, vragen ze zich af. Het risico van verloedering ligt op de loer, meldt hun oproep, als dat parkeerterrein er komt en men gedemotiveerd raakt. En dat voor een ziekenhuis dat binnen niet al te lange termijn toch verdwijnt, is de cynische conclusie.

Niet betrokken

Vooralsnog is de bewoners niet duidelijk of de aangekondigde plannen ook werkelijk door zullen gaan. Er is met hen nog geen contact opgenomen, laten ze weten. Mede daarom schrijven ze de gemeente aan, met de vraag hoe het nu werkelijk zit en om hun zorgen te uiten omtrent “de impact hiervan op onze leefomgeving en de waarde van onze woningen.” De oproep is om hen informatie te verschaffen over bestemmingsplannen en mogelijke wijzigingen in de buurt, maar ook om de belangen bewoners in acht te nemen. Tevens geven de briefschrijvers aan vervelende procedures als bezwaren en planschade te willen voorkomen. Er gaat eveneens een verzoek naar Bravis om hen te informeren, melden ze ter afsluiting.