Buurtbewoners nieuw woonwagenkamp willen gemeentelijke info inzien

BERGEN OP ZOOM – Buurbewoners van en rond de Merijntje Gijzenlaan hebben een wob-verzoek ingediend omdat zij inzage willen aangaande de besluitvorming om in hun omgeving een nieuwe woonwagenkamp te realiseren. Het college van B en W gaat de verzoeken om infomatie gedeeltelijk honoreren.

Volgens de Wet openbaarheid van bestuur kunnen rechtspersonen informatie opvragen bij de overheidsorganisaties zoals de gemeente. Exact dat is gebeurd inzake de keuze van de het college voor de locaties van twee nieuwe woonwagenkampjes, aan Antwerpsestraatweg en Langs de Lijn. Bewoners van en om de Merijntje Gijzenlaan hebben een verzoek ingediend. Zij willen weten waarom is gekozen voor hun buurt en nemen geen genoegen met de antwoorden die de gemeente tot nu toe gaf.

Burgemeester Petter en wethouder Patrick van der Velden lieten vandaag weten dat het college gedeelteijk aan dat verzoek gaat voldoen maar bepaalde informatie juist niet vrijgeeft. Van der velden liet weten dat met name financiële en juridisch gevoelige informatie niet worden aangeleverd. Dat zou de gemeentelijke onderhandelingspositie te veel in gevaar kunnen brengen. Hij meldde tevens dat het college voornemens is de ingezette koers aan te houden en dat dit wob-verzoek vooralsnog niet voor vetraging zorgt.