Camera’s en groene stickers bij fietsproef in binnenstad

Ook het verkeer rondom de binnenstad wordt ontzien: bij de ring komt een nieuw verbodsbord dat ongewenst vrachtverkeer moet tegengaan, zo blijkt uit de raadspresentatie van donderdagavond. Foto 2: de binnenstad met de locaties van de drie camera's. (Foto's en tekst: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – Een Plan van Aanpak voor het verkeersregime in het voetgangersgebied van de binnenstad. Wethouder Patrick van der Velden en diens beleidsmedewerker Remco van der Borght gaven de Bergse raadsleden donderdagavond uitleg over de pilot, die binnenkort in de binnenstad van start gaat. Van der Borght vertelde wat er gedaan is, wat er binnenkort op de planning staat en wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren.

"Meten is weten", stelt Van der Borght. Hij toont fotobeelden van een wirwar van gebods en verbodsborden in de binnenstad en verbogen blokkeringpaaltjes. Het handmatig verzetten van paaltjes werkt niet altijd: ze worden met de regelmaat van de klok kapotgereden en het vervangen kost zo'n 2.500 euro per stuk. "Een gemiddelde vrachtwagen rijdt deze zo omver", merkt hij op. Kortom, het huidige systeem is onoverzichtelijk en kost nog eens geld. Ook het vervoer van vrachtwagens door de stad, het parkeren van touringcarbussen op de Grote Markt… het kan allemaal anders en beter. Sinds het indienen van de motie, in december 2017, is er intensief overleg geweest tussen de gemeente en een klankbordgroep van bewoners en belangenorganisaties – die veelal plaatsvonden in het Binnenstadslab aan het Zuivelplein.

Fietsers ruim baan

Fietsers krijgen ruim baan, ook elders in Nederland, Zo heeft Doetinchem onlangs de gehele binnenstad toegankelijk gemaakt voor het fietsverkeer, ook in voetgangersgebied. In Bergen op Zoom wordt een proef uitgevoerd, een pilot. Dat gaat eenvoudig: met het plaatsen van groene stickers op verkeersborden met de tekst 'fietsen toegestaan'. De proef duurt een aantal maanden en de resultaten worden na zorgvuldige analyse weer teruggekoppeld naar de gemeenteraad, kondigt Van der Borght aan, Het doel is om flink te snoeien in het 'bordenoerwoud' met verkeersregels. De bestaande verkeersregime blijven bestaan, zoals de 30-km zonering en het éénrichtingsverkeer, Toch zullen er aanpassingen nodig zijn, die in overleg met de ondernemersvereniging wordt aangepast.

Camera's

Er is de gedachte om tijdens de proef een drietal camera's te plaatsen -op de Grote Markt, bij de Potterstraat en bij de St Josephstraat – om te controleren op gemotoriseerd verkeer. Maar: wie mag wel en niet de binnenstad in. "Bevoorrading, pakketbezorgers, taxi's, gehandicapten- en ouderenvervoer… discussiepunten volop", zo merkt de beleidsambtenaar op. "We moeten daarin niet betuttelend gaan worden."

Ongewenst vrachtverkeer

Het tegenhouden van ongewenst vrachtverkeer door en rondom de binnenstad -zoals de Auvergnestraat- is tegen te houden met een nieuw verbodsbord: 'alleen toegestaan voor verkeer met een aantoonbare bestemming', "Dat is te controleren aan de hand van de vrachtbrief, die elke chauffeur bij zich moet hebben", aldus Van de Borght. In de gemeente Woensdrecht werkt dit systeem al geruime tijd. Raadslid Sander Siebelink (LijstLinssen) plaatst echter vraagtegens bij de juridische houdbaarheid van een dergelijk bord. "Een bestemming is niet te controleren, ook niet met een vrachtbrief."

Den Bosch

De beleidsambtenaar heeft goede verwachtingen van de pilot en noemt de situatie in Den Bosch, waar de gemeenteraad in december 2017 een werkbezoek heeft gebracht. "Daar is het op zaterdagmiddag heel gewoon om op zaterdagmiddag door het winkelgebied te fietsen, langs de voetgangers heen. Dat blijkt maatschappelijk acceptabel." Want, zo blijkt: voetgangers en fietsers houden rekening met ekaar.

Weging

De commissieleden hebben zo hun gedachten bij het plan. Piet Juten (BSD) vraagt zich af of er een 'weging' zal volgen bij de reultaten van de pilot, tussen voetgangers en fietsers. En dat blijkt zo te zijn. "Uiteindelijk zullen we met z'n allen een afweging maken. Daarom zijn we daar heel transparant in."  Ook vraagt Juten zich af of de cameracontrole werkbaar zal blijken – er zijn immers altijd plekken waar niet gecontroleerd wordt. "We gaan alleen plaatsen waar het nodig is." Commissieleden Betsy de Kock (GBWP) en Peter van den Ouden (GroenLinks) wil dat er bij de pilot een 'brede aanpak' komt, waarbij álle verkeersdeelnemers worden betrokken. "Een intensieve communicatie met de betrokkenen is daarom belangrijk, van de start tot de einde van het prokect", zegt De Kock. Beleidsmedewerker Van der Borght knikte instemmend. "We nemen het mee", zo antwoordde hij. 

Juridisch hiaat

Theo de Jong (SP) vreest een 'juridisch hiaat' als er zich een verkeersongeval voordoet tussen een fietser en voetganger: wie is dan aansprakelijk? "De wegenverkeerswet is altijd geldend, ook nu", reageert Van der Borght. En, zo voegt hij daaraan toe: "Het gaat ook om de sociale controle. Als een fietser te hard door een voetgangersgebied rijdt, dan mag die daar zeker op aangesproken worden." Joey van Aken vraag zich af wat de juridsche waarde überhaupt is van een groene sticker op een verkeerbod. "Het heeft inderdaad in formele zijn geen wettelijke betekenis", moet Van der Borght toegeven. "Maar we gaan voor een pilot niet gelijk het hele bordenoerwoud aanpassen. Je moet ook érgens beginnen." Jovita Dorigo (D66) wl dat zowel fietsers als voetgangers zich "bewust worden van hun aanwezigheid in het gebied."