Campagne Samen aan de Bak van start

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt en ingekort door de redactie)

ZUIDWEST-BRABANT – Maandag 23 juli gaat de campagne Samen aan de Bak van start. Dit is een initiatief van Saver en de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge en Woensdrecht. Het doel is om de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar omlaag te krijgen van gemiddeld 185 kilo nu naar maximaal 100 kilo in 2020.

Sinds 2007 probeert Saver bij inwoners van deze gemeenten het belang van afvalscheiding en hergebruik onder de aandacht te brengen. De communicatiecampagne Samen aan de Bak is het nieuwste onderdeel van die pogingen. Een bewust gekozen naam, aangezien het scheiden van afval in ieders belang is en een taak van ons allemaal.

Volop argumenten

De campagne die nu opgezet is, moet ertoe leiden dat inwoners afval nóg beter gaan scheiden en restafval beperken. Samen aan de Bak speelt in op de gedachte dat je iets goeds kunt doen voor het milieu, voor onze kinderen, voor de wereld. Maar ook dat het op de juiste wijze scheiden geld bespaart voor ieder huishouden. En dat gemeenten, Saver en inwoners het alleen samen voor elkaar kunnen krijgen.

Op www.samenaandebak.nl is heel veel informatie te vinden over het scheiden van afval. Van een gebruiksvriendelijke scheidingswijzer en tips tot uitleg over hoe het in een bepaalde gemeente werkt. De site wordt de komende maanden nog interactiever en op social media maar ook elders gaan inwoners de campagne de komende tijd vaak tegenkomen, belooft Saver.

Bijna gehalveerd

Uiteindelijk is het doel om gezamenlijk de landelijke doelstellingen op het gebied van afval scheiden en hergebruik te realiseren. Dat betekent dat inwoners, de gemeenten en Saver iedere dag samen werken aan een prettige leefomgeving, nog betere afvalscheiding, en een vermindering van restafval. De ongeveer 185 kg per inwoner per jaar moet in 2020 zijn teruggebracht naar maximaal 100 kg per inwoner.

Foto: Saver