Campagne voor kinderen en jongeren van gescheiden ouders

“Bied ieder kind van gescheiden ouders een luisterend oor.” Dat is de insteek van de campagne voor kinderen (en hun ouders) in jeugdhulpregio West-Brabant West op de landelijke Dag van de
Scheiding op 15 september.

Kinderen en jongeren van 10-23 jaar kunnen terecht bij Stichting Villa Pinedo met vragen als hun ouders uit elkaar zijn of gaan scheiden. De volgende gemeenten zijn aangesloten bij de jeugdhulpregio: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

Voor jongeren is er naast laagdrempelige en betrouwbare informatie, tips en tools op www.villapinedo.nl ook een 1 op 1 Online-Buddy Programma. Buddy’s van Villa Pinedo zijn jongeren van gescheiden ouders die hiervoor speciaal zijn opgeleid en in het bezit van een VOG. Al het contact is uitsluitend online en er is geen wachttijd, dat maakt het anoniem, laagdrempelig en er is geen toestemming van ouders nodig.

Daarnaast kunnen beroepskrachten die met jongeren en ouders werken met dit online steunaanbod het verschil maken bij problemen in geval van een scheiding of het voorkomen ervan. Het doel is om jongeren zo vroeg mogelijk te helpen. Hierdoor kan eventuele inzet van jeugdhulp worden voorkomen of kan een jeugdhulptraject sneller worden afgerond. De samenwerking met Villa Pinedo is een initiatief van de negen gemeenten in de regio.

Jeugdhulp bij scheiding zoveel mogelijk voorkomen

Projectleider Edith Oostvogels geeft namens de negen gemeenten in West-Brabant West aan: “De scheiding van hun ouders is vaak een erg verdrietig en ingrijpend life event voor kinderen. Maar met de juiste steun uit het eigen netwerk en/of vanuit het voorliggend veld/professionals kunnen de negatieve gevolgen zo veel als mogelijk beperkt worden. Daarom streven we ernaar in onze regio kinderen en ouders in een zo vroeg mogelijk stadium te ondersteunen, zodat we de instroom in jeugdhulp als gevolg van een scheiding kunnen voorkomen.”

Directeur van Villa Pinedo Sanne Abrahams: “De belangen van kinderen en jongeren met gescheiden ouders staan voor onze stichting centraal. Wij willen dat zij zo min mogelijk negatieve gevolgen van een scheiding ervaren. Dat zij ‘gewoon’ kind kunnen zijn. Hiervoor is het belangrijk dat kinderen zich gezien, gehoord en gesteund voelen door hun ouders én door andere volwassenen in hun omgeving. Ook is het belangrijk dat zij zelf leren omgaan met de nieuwe situatie. En wie kan hen daar beter bij helpen dan jongeren die hetzelfde hebben meegemaakt?”

Buddy Villa Pinedo biedt luisterend oor

Stichting Villa Pinedo is de grootste jongerenorganisatie voor kinderen en jongeren met gescheiden ouders in Nederland. Dagelijks zetten ruim 400 ervaringsdeskundige jongeren tussen 18 en 27 jaar zich vrijwillig in om kinderen en jongeren met gescheiden ouders te steunen. Zij zijn intrinsiek gemotiveerd om hun persoonlijke ervaring betekenisvol in te zetten voor kinderen en jongeren die nu eenzelfde soort situatie meemaken. Kinderen met gescheiden ouders delen hun ervaringen, geven elkaar tips en advies en vinden een luisterend oor bij een Buddy. Villa Pinedo heeft materiaal ontwikkeld voor jongeren van gescheiden ouders, hun ouders zelf, hun netwerk, leerkrachten en andere beroepskrachten.

Jeugdhulpregio West-Brabant West

In jeugdhulpregio West-Brabant West werken negen gemeenten samen om jeugdhulp toegankelijk te maken voor kinderen en gezinnen die het écht nodig hebben: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.