CDA bezorgd over verhuis containerterminal

BERGEN OP ZOOM – Namens zijn fractie heeft Erik Verbogt zorgen geuit over de nabije toekomst van de containerterminal. Nu blijkt dat natuurorganisaties bezwaar aantekenen tegen de plannen, is volgens het CDA sprake van een flinke domper voor de plannen.

Eerder deze week werd duidelijk dat de natuurorganisaties Benegora en IVN de Groen Zoom bezwaar aantekenen tegen de komst van de buitendijkse containerterminal op het Noordland. Raadslid Verbogt noemt het ‘een flinke domper’ voor de ontwikkeling van de terminal, maar ook voor het aanzien van de gemeente.

Met dat laatste doelt hij op de beweringen van de natuurbeschermers dat de wethouder al begin 2017 met hen in gesprek zou gaan maar dat niet deed. Daarop heeft de gemeente inmiddels laten weten dat zij natuurwaarden in een later stadium wil compenseren, wanneer de discussie over het zout maken van het Volkerak-Zoommeer is afgerond. Het CDA vindt het geen schoonheidsprijs verdienen dat dit niet is teruggekoppeld en wil weten van het college of die beweringen van de natuurorganisatie kloppen.

Vetraging

Daarnaast maakt de partij zich zorgen over het mogelijke oponthoud van de verhuis van de containerterminal. Het contract aan de Vierlinghweg loopt immers tot 1 juli 2019 en dat is het zo in een traject als dit. Tevens betreurt de fractie dat het lijkt alsof er nog geen definitieve natuurcompensatie is opgenomen in het plan. De mogelijke vertragingen zouden het belang van onder meer de gemeente geen goed doen. Daarom roept raadslid Verbogt het college dringend op werk te maken van een spoedige oplossing die alle betrokkenen en belangen respecteert.