CDA: kaalslag Stadsbos gaat vooral om geld

BERGEN OP ZOOM – CDA-raadlid Annette Stinenbosch is geschokt door de kapplannen van de gemeente. Het Bergse Stadsbos (bij landgoed Lievensberg) zou aanmerkelijk worden uitgedund om 'meer diversiteit' in de begroeiing aan te brengen. Voor het CDA-raadslid wordt deze kap té rigoreus ter hand genomen en zou er sprake zijn van een ware 'kaalslag'. In een brief aan het College van B&W vraagt zij om per direct met deze kap te stoppen. Het zou de gemeente vooral om de verkoop van het sloophout te doen zijn, zegt ze, en dat gaat haar fractie te ver. "Een bos zonder bomen is geen bos."

De CDA-fractie, die twee maanden geleden nog pleitte voor een 'sloopplan' (zie link) voor de honderden monumentale kastanjes rondom de voormalige vestingsingels, toont zich nu een fel tegenstander van grootschalige boomkap. Stinenbos betwijfelt of de boomkap van het Stadsbos een ecologische reden heeft, en denkt dat het de gemeente vooral om de inkomsten te doen is. "Wij denken dat u voor economisch gewin deze hoeveelheid bomen kapt. Dit wordt verstrekt door de goede prijzen van de dennenbomen op dit moment. Houtteelt in dit bos moet je niet willen. Een bos zonder bomen is geen bos meer!"
 
Massa's vragen

Het CDA heeft 'massa’s vragen' over de uitdunning van het Stadsbos en noemt in de brief een tiental punten waarover de fractie opheldering wil; onder meer over de communicatie, het kostenaspect, de planmatige aanpak en de financiële achtergronden. Stinenbosch kondigt in haar brief aan dat zij deze in de raadscommissie van 17 februari aan de orde zal stellen.

Namens het CDA laat Annette Stinenbosch weten, in een reactie op het eerder beschreven 'sloopplan' voor de kastanjebomen in de stad:

"Wij hebben gepleit voor een geleidelijke vervanging van bomen op de Rijtuigweg naar de middenberm toe. En geen sloopplan voor honderden monumentale kastanjes!!"