CDA: ‘Kapel St. Catharina mag voorlopig helemaal geen andere invulling krijgen’

BERGEN OP ZOOM – Het CDA trok al eerder aan de spreekwoordelijke bel over de toekomst van de kapel van het Katrientje en doet dat opnieuw, maar nu met een brief aan het college van B en W. De christendemocraten zijn er duidelijk nog niet gerust op. De vrees voor een mogelijke horecafunctie zit diep.

In december luidde fractievoorzitter Annette Stinenbosch namens het CDA ook al eens de noodklok. Haar partij wilde de verkoop van het Sint Catharinacomplex meteen op de politieke agenda gezet zien. Het terrein en de gebouwen van tanteLouise krijgen een projectontwikkelaar als nieuwe eigenaar, als de verkoop doorgaat. Hierbij zijn geen afspraken gemaakt over het behoud van de kapel als gebedsruimte, meldde Stinenbosch. Terwijl er nog elke zondag een kerkdienst in de kapel wordt gehouden door de vijf zusters die nu in het Nieuwe ABG wonen, voor gemiddeld een vijftigtal kerkgangers.

Bedongen behoud

Het CDA schrijft nu in een brief aan het college dat er in hun ogen geen andere invulling dan een gebedshuis kan komen, zolang de zusters nog in leven zijn. Het congregatiebestuur van de zusters Franciscanessen heeft dit blijkbaar ooit bedongen bij de verkoop aan tanteLouise. Stinenbosch en haar fractie willen graag dat het college uitzoekt in hoeverre er bindende voorwaarden aan de verkoop zitten. Ook roept het CDA opnieuw op de raad actief te betrekken bij het eventueel veranderen van het bestemmingsplan.