CDA luidt noodklok om behoud van kapel ‘Ketrientje’ als kerk

BERGEN OP ZOOM – Naar aanleiding van eerdere berichtgeving over de kapel van het ‘Ketrientje’ heeft het CDA het college gevraagd de kwestie meteen op de agenda te zetten, en wel al voor een vergadering van 21 december. Omdat tanteLouise het Sint Catharina complex verkoopt en er geen afspraken lijken te zijn over het behoud van de kapel als kerk, trekt Annette Stinenbosch namens het CDA aan de bel.

Nog iedere zondag verzorgen de zusters Franciscanessen in de kapel een dienst. Het gebouw staat echter op terrein dat eigendom is van tanteLouise. Die instelling wil het hele complex verkopen, volgens het CDA aan een projectontwikkelaar en zonder de voorwaarde dat de kapel als kerk behouden blijft. De laatst overgebleven Rooms-Katholiek huis- of kloosterkapel zou dan waarschijnlijk een horeca-invulling krijgen, terwijl de zusters en andere gelovigen er nog graag als kerk gebruik van maken.

Het CDA stelt dat dit, zeker zolang de zusters nog in leven zijn, niet zou moeten kunnen. Bovendien is de kapel in 2014 nog gerestaureerd, deels met gemeenschapsgeld. Daarom vraagt Stinenbosch het college om zo snel mogelijk na te gaan of er aan het verstrekken van die rijkssubsidie voorwaarden waren verbonden betreffende behoud van de kapel als gebedshuis. Ze wil tevens de gemeenteraad betrekken bij de mogelijke bestemmingsplanwijzigingen.

Foto: de kapel in 1937 (www.rkboz.nl)