CDA roept college op Omroepstichting ZuidWest te helpen

BERGEN OP ZOOM – Onlangs werd bekend dat het niet goed gaat met streekomroep ZuidWest. De organisatie kampt met structurele financiële tekorten en dreigt ten onder te gaan als er geen hulp komt van de drie gemeenten waar wordt uitgezonden. Het CDA roept het Bergse college op tot actie.

ZuidWest omroepdirecteur Maarten van den Boom meldde recentelijk dat hij vreest voor het voortbestaan. Met name omdat opbrengsten van adverteerders zijn teruggelopen is er een probleem. De bedragen die de overheid beschikbaar stelt aan zendgemachtigde streekomroepen zijn niet voldoende om te voldoen aan de gestelde inhoudelijke eisen betreffende de programmering. Daarnaast moet ZuidWest zo'n zeventig procent van de benodigde budgetten zelf zien te vergaren. Door een veranderde advertentiemarkt is dat steeds lastiger geworden en inmiddels niet meer haalbaar, aldus Van den Boom.

Meerdere functies

Het CDA laat het college weten de omroep belangrijk vinden, onder meer vanwege de 'actieve bijdrage aan een levendige democratie'. Raadsleden Erik Verbogt en Stefaan Verheugt schrijven dat hun partij waarde hecht aan goede nieuws- en informatievoorziening over een breed scala van onderwerpen. Ze wijzen op het plan van ZuidWest om een dagelijks journaal te produceren met nieuws uit de streek, voor tv en online media; “Dit draagt bij aan de informatievoorziening aan inwoners, creëert meer betrokkenheid en kan zelfs bijdragen aan citymarketing.” Gezien de huidige financiële situatie dreigt dit verloren te gaan, daarom vraagt het CDA aan het college om budget vrij te maken en Omroep ZuidWest te helpen.

Stockfoto: PIxabay / Pexels