CDA vraagt zich af hoe het na de eerdere houtkap verder gaat

BERGEN OP ZOOM – Er was nogal wat te doen over de grootschalige houtkap in de bossen van Bergen op Zoom, enige maanden geleden. Met name het CDA maakte er een behoorlijk punt van. Er zijn vervolgens duidelijke afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan over het verdere verloop. Fractievoorzitter Annette Stinenbosch heeft er zo haar vragen bij.

Het CDA haalt aan dat de opbrengst van de flinke houtoogst van dit jaar onder meer zou worden ingezet om de organisatie van de Landelijke Erfgoedprijs te financieren. Hiervoor was 26.000 euro bestemd. Toch ligt er nog veel hout gewoon langs de wegen, onder meer bij de Mastendreef. Stinenbosch wil graag weten van het college of dit al wel verkocht en betaald is. Ook is ze erg benieuwd naar wat de totale opbrengst was van het verkochte hout en hoe zich dat verhoudt tot de gemaakte kosten.

Ze wijst er tevens op, geïllustreerd met enkele foto’s, dat er nog veel snoeihout in de bossen ligt en de paden er hier en daar slecht aan toe zijn, mede veroorzaakt door de werkzaamheden. Die zouden opnieuw worden geëgaliseerd maar dat lijkt zeker niet overal te zijn gebeurd. In de eerstvolgende commissie Stad&Ruimte wil de CDA-fractie die punten besproken zien.

Foto's: CDA Bergen op Zoom