CDA wil gratis parkeren uitbreiden en blauwe parkeerzones invoeren

BERGEN OP ZOOM – Het CDA is niet blij met het feit dat de parkeerdiscussie steeds maar vooruit wordt geschoven, meldt Annette Stinenbosch donderdagavond in een e-mail. Vorig jaar al was door de gemeente een onderzoek beloofd over de kwestie. Dat is nog steeds niet gebeurd. Inmiddels heeft haar partij er nog wel een aantal bespreekpunten bij…

Stinenbosch, fractievoorzitter van het CDA, voelt zich met een kluitje in het riet gestuurd. Ruim een jaar geleden, op 10 november 2016, werd een motie aangenomen met de intentie te gaan onderzoeken of gratis parkeren op zaterdag op Plein 13 mogelijk zou zijn. Daarnaast wilde haar partij weten of het invoeren van de blauwe parkeerkaart aan bijvoorbeeld het Bolwerk (middenberm) en de Zuidzijde Zoom een optie is. Het CDA kreeg de toezegging dat uiterlijk in het tweede kwartaal van 2017 een overzicht met effecten en kosten aan de raad werd gepresenteerd door de gemeente. Dat is echter nog steeds niet gebeurd.

De motie is in het afgelopen jaar wel verschillende keren ter sprake gekomen maar er werd nooit inhoudelijk op ingegaan. De enige reactie die er ooit op werd gegeven vanuit de gemeente was dat een onderzoek van de Erasmus Universiteit heeft uitgewezen dat verschil in tarief niet bepalend is voor de mate van bezoek aan een stad en dat de blauwe parkeerkaart de gemeente geen inkomsten opbrengt.

Vreemde zaak

Het CDA vindt het maar raar dat er ondanks die toezeggingen geen onderzoek is geweest, laat staan dat er resultaten zijn besproken. Ook bestrijdt Stinenbosch namens haar fractie de stelling dat die blauwe parkeerkaarten invoeren de gemeente niets oplevert. Indirect in ieder geval wel, stelt ze, omdat het meer bezoekers aan zou trekken en dat is een financiële impuls voor de stad. Het verbaast haar bovendien dat het college nog niet zo lang geleden besloot het betaald parkeren in garages een prijsverhoging te geven, zonder onderzoek en overleg met de raad. Ze schrijft: “Hierdoor zijn de parkeergarages ’s avonds duurder dan het straatparkeren, wat ons inziens toch niet gewenst is  omdat dan de trek naar het parkeren op straat wordt bevorderd.”

Namens haar partij vraagt de fractievoorzitter aandacht voor een aantal punten:

  • Er zou in ieder geval één plaats in Bergen op Zoom moeten zijn waar achteraf betaald parkeren mogelijk blijft, met behulp van een parkeerautomaat zoals aan het Pastoor Joorenplein.
  • Er dient gekeken te worden naar het uitbreiden van vergunningparkeren op drukke plaatsen zoals de Buitenvest en Celebesstraat.
  • De spoorzone/emplacement zou vrij parkeren kunnen worden.
  • Het CDA wil nieuwe parkeerpleinen voor werknemers aan de rand van de stad zoals aan de Wattweg en de Drebbelstraat.

Bredere discussie

De discussie rondom het parkeerbeleid wordt dus alleen maar uitgebreid als het aan het CDA ligt. En binnenkort eens daadwerkelijk gevoerd. Overigens deed onlangs het Binnenstadslab ook een duit in het zakje van die parkeerdiscussie, met een bericht op Facebook. Giuliano Mingardo promoveerde vorig jaar aan de TU-Delft met een proefschrift over parkeerbeleid. In een filmpje legt hij heel overzichtelijk uit waarom gratis parkeren geen goed idee is in een binnenstad.