Cliëntenplatform daklozen wil méér in zelfbeheer

BERGEN OP ZOOM – Het Clientenplatform van dakloze burgers in Bergen op Zoom heeft donderdagavond een open brief aangeboden aan de Bergse politiek. Burgemeester Frank Petter nam de brief, vanuit zijn rol als voorzitter van de gemeenteraad, in ontvangst voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook een aantal aanwezige raadsleden, waaronder Annette Stinenbosch (CDA), Omer Duman (D66) en Martine Suijkerbuijk (Lijst Linssen) gingen in gesprek met de aanbieders. De boodschap van de vergegenwoordigers was: ze willen méér doen in zelfbeheer. Geen repressief beleid, maar respect en serieuze kansen.

Je zal maar dakloos zijn… dan ervaar je een muur van repressie en ontmoedigingsmaatregelen die het moeilijk maken om deel te nemen aan de samenleving. Zo worden daklozen zelfs 'onpassend bejegend'als ze op het stadskantoor langskomen om in gesprek te gaan, schrijven de vertegenwoordigers. "Twee studenten die met ons meeliepen, hebben dat aan den lijve ervaren", zo is in de brief te lezen. De boodschap van het clientenplatform was duidelijk: ze vragen begrip en vooral respect voor hun kwetsbare positie. "Werkervaringsplekken en een vorm van activering die écht verder helpt met participeren in de maatschappij." En daarnaast, goede opvangmogelijkheden en voorzieningen. "Woonvoorzieningen voor degenen die het nodig hebben en een snellere doorstroming", zo bepleitte de vertegenwoordigers van het Cliëntenplatform. De politici zegden de vertegenwoordigers toe, hun verzoek in behandeling te nemen en serieus naar de problematiek te kijken.

Foto: Han Verbeem