College B&W wil minimaal 600 woningen gaan bouwen in gebied Spaensche Scharen

Een duurzame wijk waar de auto te gast zal zijn. Zo’n wijk moet het gebied Spaensche Scharen gaan worden als het aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom ligt.

Afgelopen maandag was het 400 jaar geleden dat Bergen op Zoom in 1622 het latere Bergs volkslied ‘Merck toch hoe sterck’ kon zingen. Het lied gaat over het ontzet van de stad na een drie maanden lange belegering. In die tijd was het nog de bedoeling om de ‘Spaenchse Scharen’(het leger) te ‘stutten’(tegen te houden). Na 4 eeuwen wordt het tijd dat Bergen op Zoom de wijk Spaensche Scharen omarmt en aanlegt.

Het huidige gemeentebestuur wil in ieder geval haast maken met het aanleg van die wijk. Daarom heeft de gemeente zich enkele maanden geleden aangemeld voor een subsidie van het Rijk in het kader van ‘Versnellingsafspraken woningbouw en mobiliteit’. Inmiddels is die aanvraag toegekend en is een bedrag van € 5 mln. toegezegd door het ministerie. De gemeente Bergen op Zoom wordt dan wel geacht er zelf ook een bedrag van € 2,7 mln. aan bij te dragen. Met dat geld zal de gemeente een substantieel deel van de benodigde infrastructuur kunnen aanleggen en kan het gebied gereed gemaakt worden voor de bouw van minimaal 600 woningen. Spaensche Scharen kan op die manier een van de gebieden worden die een bijdrage levert aan de 7000 woningen die Bergen op Zoom in 2040 gebouwd wil hebben. Zo staat het ook beschreven in het bestuursakkoord ‘Samen Bergen Verzetten’.

Momenteel werkt de gemeentelijke organisatie aan plannen om het gebied Spaensche Scharen te ontwikkelen. Aanvankelijk maakte het gebied onderdeel uit van het gebied Scheldevesting, maar toen tien jaar geleden de woningmarkt stokte, werd het plan voorlopig in de ijskast gezet. Inmiddels is het eruit gehaald en wordt het snel opgewarmd om tot ontwikkeling te komen. Er zijn reeds verstedelijkingsafspraken over gemaakt in de regio.
Spaensche Scharen is een binnenstedelijke locatie waar honderden woningen moeten verrijzen in verschillende categorieën en typen. Het gebied ligt in het zuidwesten van de stad tegen de Binnenschelde aan en het mooie is dat je binnen tien minuten fietsen in de oude binnenstad zit en ook binnen die tijd op het NS-station kan staan.

De versnelling van het plan zit hem met name in de aanpak van de infrastructuur in het gebied. Daarbij moet gedacht worden aan aanpassing en aanleg van wegen en fietsroutes, (fiets)tunnels, maar ook zogenoemde ‘hubs’ (plaatsen waar mobiliteiten samenkomen). Mobiliteit speelt namelijk een essentiële rol in het versneld mogelijk maken van woningbouw op deze locatie. De infrastructuur moet op orde zijn voordat nieuwe functies kunnen worden toegevoegd. Zo zijn aanpassingen op verschillende kruisingen noodzakelijk om een goede doorstroming te houden als in de toekomst Spaensche Scharen als woonwijk wordt ontsloten. Ook zullen er bijvoorbeeld aanpassingen nodig zijn aan het ‘rondje Binnenschelde’ dat door dit gebied loopt en een belangrijke recreatieve route is voor fietsers en wandelaars.