College gaat afhandeling meldingen BuitenBeter app volgen

BERGEN OP ZOOM – De ervaringen met de BuitenBeter app verschillen nogal per inwoner. Sommigen zijn zeer tevreden over de opvolging, anderen klagen steen en been. Die laatste categorie was groot genoeg om te leiden tot een door de raad aangenomen motie. Het college van B en W gaat voorlopig in de gaten houden hoe de interne afhandeling verloopt.

Een veel gehoorde klacht was dat de gemeente veel meldingen alleen antwoordde door aan te geven dat hiervoor andere partijen, zoals Saver, moesten worden benaderd. Het gaf inwoners die de app gebruikten te veel het ‘kastje-naar-de-muur’ gevoel. De nodige partijen maakten zich er de afgelopen jaren druk om. Dat doorverwijzen kan minder, was één van de conclusies naar aanleiding van de motie.

Intern oppakken

Gemeentelijk woordvoerder Erwin Stander: “Het college heeft besloten dat het klantvriendelijker moet. Als meldingen binnenkomen, kunnen we die vaak ook zelf doorgeven aan de betreffende partners.” Hij noemt de veel voorkomende klachten over vuilcontainers. Soms zijn ze vol of staan ze open, soms staat er afval naast. “Dat kan de gemeente ook doorgeven aan Saver als zo’n melding binnenkomt, in plaats van de melder te vragen dit zelf te doen.”

Duidelijke inzage

Het college wil de komende periode actief betrokken blijven bij de gang van zaken en daarom ieder kwartaal een rapportage krijgen, waarin niet alleen duidelijk het aantal en het soort meldingen staan. Tevens moeten de wijze van afhandeling en door wie dit is opgepakt inzichtelijk zijn. Die resultaten worden intern besproken, meldt Stander desgevraagd. Waar nodig tot op werkvloer-niveau toe.