College: gemeente liet zich niet beïnvloeden door tabakslobby

In tegenstelling tot wat in kritische publicaties van Follow the Money en Onderzoeksredactie Tabak te lezen is, zou de gemeente volgens het college geen 'nauwe band' hebben gehad met tabaksfabrikant Philip Morris. (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay / Myriam)

BERGEN OP ZOOM – De gemeente Bergen op Zoom heeft in het verleden nooit een speciale band gehad met Philip Morris. Er was géén sprake van overheidsbeïnvloeding door de tabakslobby via schenkingen van geld of goederen aan de gemeente of gemeentelijke diensten. Dat heeft het Bergse college van B&W woensdag bevestigd. Tegelijk komt het college met een uitvoerige beantwoording op vragen van de SP, die de partij stelde naar aanleiding van een publicatie van Follow the Money op 21 juli over de vermeende 'nauwe en ontransparante band' tussen de gemeente en PM.

Donderdag 30 augustus worden ook de brief die de SP als reactie hierover schreef en de uitvoerige beantwoording door het college, besproken in de publieke Beeldvormingsvergadering op het stadhuis. Redacteur Marcel Metze van Onderzoekredactie Tabak en publicist Krijn Schramade van Follow the Money zullen daarbij aanwezig zijn. Het college neemt nadrukkelijk afstand van de publicatie en noemt deze 'suggestief en tendentieus, met pertinente onwaarheden'.

Verontwaardigd

Eerder reageerde het college al verontwaardigd op de publicatie, en dan met name "over de suggestieve, tendentieuze toon van het artikel die alles kadert als ‘tabakslobby’, over de afwezigheid van bewijs voor de stellingen die geponeerd werden, over de pertinente onwaarheden en fouten in het artikel en over het achterwege blijven van fact checking." Het artikel berokkent de gemeente Bergen op Zoom 'enorme imagoschade', zo liet het college eind juli weten. "Bovendien kost het veel ambtelijke capaciteit om ons als gemeente te verweren tegen dit tendentieuze artikel."

Sponsoring

Sinds de jaren '70 profileerde tabaksproducent Philip Morris zich als een maatschappelijk georiënteerde werkgever in Bergen op Zoom, en ondersteunde daarom activiteiten van verenigingen en stichtingen. Zo was het bedrijf jarenlang de hoofdsponsor van het Jazzweekend. Ook de plaatsing van de historische waterpomp op het Zuivelplein, door serviceclub Junior Kamer, is door PM gefinancierd. Met de aanscherping van de Tabakswet was het vanaf 2002 vanwege het toen ingevoerde sponsorverbod wettelijk niet meer mogelijk om maatschappelijke organisaties te financieren.

Richtlijn lokale overheden

Voor gemeenten en overheidsinstellingen geldt echter al sinds invoering van de Tabakswet in het begin van de jaren '90 een richtlijn om terughoudend om te gaan met giften van de tabaksindustrie. Wethouder Andrew Harijgens antwoordt desgevraagd dat de gemeente Bergen op Zoom in deze lijn heeft gehandeld en géén schenkingen heeft aangenomen of zich op andere wijze toegankelijk heeft opgesteld voor de tabakslobby. Ook van 'nauwe contacten' is geen sprake geweest. Daarbij benadrukt het college: "De nauwe en intensieve contacten waarop het FtM-artikel doelt, stammen uit de jaren 2014 en daarna, toen Philip Morris aankondigde de bedrijfsactiviteiten in Bergen op Zoom te beëindigen en vervolgens 1230 medewerkers ontsloeg. In die tijd waren er inderdaad nauwere contacten – enige tijd zelfs wekelijks – maar steeds waren die contacten gericht op het behoud of het binnenhalen van werkgelegenheid na dat massaontslag of op het zoeken en binnenhalen van vervangende bedrijvigheid."

Lees ook: