College levert begroting niet op tijd: raadsleden willen presentatie verschuiven

Onvoldoende rijksbijdrage voor jeugdzorg, 240 miljoen gemeenteschuld en verkiezingsbeloften over lastenbeheersing voor de burgers maken het niet eenvoudig de raad een een sluitende bergroting aan te bieden. Het college heeft de leveringstermijn van vandaag niet kunnen halen. (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay / Andrew Khoroshavin )

BERGEN OP ZOOM – Uiterlijk deze middag zouden de Bergse gemeenteraadsleden de conceptbegroting voor 2020 zullen ontvangen. Maar de postvakjes van de fracties blijven vandaag leeg. "Ze zijn er nog niet aan uit", zo laat een woordvoerder namens het college van B&W weten en de stukken komen pas tijdens het weekeinde in de digitale postbussen de raadsleden. De papieren stukken volgen maandag. En dan is rijkelijk laat- té laat vinden sommige fracties. PvdA-fractievoorzitter Joey van Aken wil daarom dat de geplande raadspresentatie wordt uitgesteld naar donderdag 3 oktober. Hij krijgt daarbij steun van Ton Linssen (Lijst Linssen). 

Maandagavond is in de raadszaal voor de fracties een presentatie van de begrotingsvoorstellen ingepland, waarbij wethouder Stinenbosch toelichting geeft op het pakket aan maatregelen. Deze datum blijft gewoon staan, aldus de gemeentewoordvoerder. In een mail aan zijn collega-fractievoorzitters stelt Van Aken echter voor deze dag te verschuiven. "We hebben als raad onvoldoende voorbereidingstijd om de stukken door te nemen", zegt de PvdA-voorman. Zijn fractie had de zaterdag gepland voor intern fractieberaad. "Hoe kunnen we nu iets voorbereiden dat we niet hebben?" Ook Linssen vindt dat het college té makkelijk voorbijgaat aan de gemaakte afspraken. "De meeste fractieleden en ondersteuners hebben een baan en kunnen niet tijdens werktijden vergaderen. Ook is niet duidelijk waarom het allemaal langer moet duren."

Zware dobbers

De vertraging maakt duidelijk dat de begrotingsvoorstellen zwaar drukken op het huidige college. De zware dobbers zijn de lasten voor jeugdzorg, waarvoor het rijk onvoldoende middelen ter beschikking stelt. Bergen op Zoom heeft een schuldenlast van zo'n 240 miljoen euro en er is nauwelijks enige financiële speelruimte. Tegelijk zijn binnen de coalitie afspraken gemaakt over de lasten voor de inwoners, die niet méér mogen stijgen dan de inflatie. Daarbij heeft de gemeente nog diverse financiële tegenvallers te verwerken door hogere bouwkosten voor het zwembad en het Eventum. Ook lukt het niet om het geplande bouwonderkomen voor de Vastenavenclubs binnen de geplande kosten te realiseren.