College stelt inning raamreclamebelasting uit voor aantal ondernemers

BERGEN OP ZOOM – Zo’n anderhalve maand geleden ontstond nogal wat ophef toen Bergse ondernemers de aanslag met reclamebelasting binnen kregen. De bedragen waren voor een aantal bedrijven nog eens fors verhoogd omdat er meer werd meegeteld. Dat wordt nu voor een deel teruggedraaid door het college.

In een vrijdagmiddag laat verzonden persbericht meldt het college dat zo’n 170 ondernemers een herberekening tegemoet kunnen zijn. Omdat dit jaar voor het eerst ook reclame-uitingen achter ramen waren meegeteld viel de aanslag her en der fors hoger uit. Er wordt toch al bepaald niet vrolijk gereageerd op de aangehouden tarieven maar dit viel helemaal verkeerd.

In de verklaring van het college valt te lezen dat de ondernemers die dit volgens de gemeente aangaat uitstel van betaling krijgen, zodat ze geen nare herinneringen gaan ontvangen van de Belastingsamenwerking West-Brabant. Dat uitstel blijft gelden totdat de verordening van 2019 is aangepast en hierin is opgenomen dat met terugwerkende kracht de heffing op raamreclamebelasting komt te vervallen. Dit lukt pas bij het vaststellen van de nieuwe reclamebelastingverordening voor 2020.

Uitstel is nog geen afstel

Tot 2019 werd er onderscheid gemaakt tussen reclame aan de binnenkant en de buitenkant van de etalageruit. De hoogste belastingrechter verbood dit echter, omdat het in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Voor 2019 paste de gemeente de verordening daarom aan, met grote gevolgen voor een flink aantal ondernemers die dit niet zagen aankomen. Dat voorlopig op raamreclame alsnog geen belasting wordt berekend, betekent nog niet dat het zo blijft. Het kan voor de toekomst alsnog worden ingevoerd.

Afspraken nooit nagekomen

Ton Linssen heeft geen goed woord over voor de gang van zaken. “Ik heb die hele reclamebelasting om zeep geholpen, in mijn laatste jaar als wethouder. Dat was een afspraak die we als B en We maakten. Maar nadat ze me eruit gewerkt hebben is dit nooit doorgevoerd.” Hij is al bijna niet meer verbaasd: “Dit college is continu negatief in het nieuws en alleen maar bezig met andermans portemonnee leeg schudden. Ze draaien ook de ene na de andere beslissing terug. Je vraagt je echt af of er eigenlijk wel wordt nagedacht.” Wat hem betreft wordt het hoog tijd dat de gemeente eerst eens in eigen vlees gaat snijden. “Bij de Algemene Beschouwingen heb ik straks maar één thema: dat aantal ambtenaren moet eens flink gaan inkrimpen.”

UPDATE, 11 oktober, 19.41 uur:

Niets gehoord

Samen 0164 meldde zich kort na deze publicatie telefonisch en per e-mail voor een reactie. Raadslid Reinoud Krijnen: “Ik heb nog altijd geen reactie gekregen op gestelde vragen van begin september en ook de ondernemers hebben niets meer gehoord.” Zijn partij wees toen schriftelijk op verkeerd berekende aanslagen en wilde hiervoor snel een oplossing, zowel voor de betreffende bedrijven als meer procedureel. Daar is nog steeds niet op geantwoord. Krijnen is er niet blij mee: “Waar het ons om gaat is dat er wordt gecommuniceerd mét ondernemers. Het kan toch niet zo zijn dat onjuist opgelegde aanslagen met de bezwaarprocedure worden afgedaan.”