College stemt in met overdracht beheer wijkcentra aan WijZijn

Foto: Pixabay / Peter Skitterians

BERGEN OP ZOOM – Het beheer van de huidige gemeentelijke wijkcentra wordt vanaf volgend jaar ondergebracht bij WijZIjn, zo heeft het college van B&W besloten. Het college heeft hiermee ingestemd  en handhaaft tevens de basissubsidie aan de Verenigde Wijkcentra voor de komende drie jaar, zo heeft wethouder Andrew Harijgens vandaag laten weten.

Ook neemt het college een besluit de uitvoering van het MJOP (Meerjaren Ontwikkelingsplan) van de gemeentelijke wijkcentra. Medio december zal het college in dit verband ook afspraken maken met WijZIjn over het beheer van de wijkcentra en de beheersing van de risico's. De besluiten rondom de overdracht van het beheer zijn onder wel voorbehoud van definitieve besluitvorming door de gemeenteraad, zo meldt het college, en lopen uit op het reguliere begrotingsproces. In november stelt de raad de begroting voor 2020 vast.