College trekt drie ton uit voor verlenging project daklozenopvang

Housing First is volgens wethouder Harijgens een beproefd concept waarbij daklozen met een gecombineerde sociale, psychische en verslavingsproblematiek huisvesting krijgen; dit onder intensieve begeleiding. Foto: PixaBay / Leroy Skalstad

BERGEN OP ZOOM – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om vanuit haar taak als centrumgemeente voor Maatschappelijke Opvang €318.305 subsidie te verstrekken aan Mozaïk Pameijer en de WijZijn Traverse Groep. Dat heeft wethouder Andrew Harijgens woensdag bekendgemaakt. De subsidie is voor het voortzetten van de pilot ‘Housing First’ tot 31 december 2020.

Housing First is volgens Harrijgens een beproefd concept waarbij langdurig daklozen met meervoudige problematiek individueel worden gehuisvest met intensieve begeleiding. Het betreft daklozen vanuit de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.

Gecombineerde problematiek

Mozaïk is een instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Doelgroep van Mozaïk zijn mensen met een sociale problematiek, vaak in combinatie psychiatrische dan wel verslavingsproblematiek. In veel gevallen gaat het ook om mensen met een verstandelijke beperking. Housing First is twee jaar geleden als pilot van start gegaan. "Met deelnemers worden drie bindende afspraken gemaakt", zo stelt Mozaïk. "Ze mogen geen overlast veroorzaken voor hun directe omgeving, dienen maandelijks hun huur op tijd te betalen en maken verplicht gebruik van begeleiding."