College vindt verhuizing activiteiten ouderen geen probleem

BERGEN OP ZOOM – Eind juni stuurden BSD’er Louis van der Kallen en zijn duoraadslid Manuela van Gent een brief aan het college over de sluiting van het ouderensteunpunt De Zoomflat. Volgens wethouder Andrew Harijgens past die actie in een door de raad zelf vastgestelde visie.

Het plan om activiteiten te combineren is door de raad beoordeeld en akkoord bevonden, stelt het college. Het wordt op het gemeentehuis ook niet gezien als een verschraling van het aanbod voor ouderen in de wijken. Alle activiteiten gaan immers door, alleen in een aantal gevallen op andere locaties. Dat het voor minder mobiele inwoners mogelijk lastig wordt daar te komen, is volgens de wethouder niet waar. Medewerkers van WijZijn en Stadlander gaan met deze mensen in gesprek en er oplossingen voor organiseren.

Openhouden geen doel op zich

Het kan zo zijn dat op termijn nog meer activiteiten geconcentreerd worden en verhuizen, stelt het antwoord dat de BSD kreeg van de gemeente. Daarbij wordt met name gekeken naar ‘maatschappelijke effecten’ en niet naar het openhouden van locaties. Dat is geen doel op zich, meldt Harijgens. Bekend is bijvoorbeeld al dat de activiteiten in de Elsenborch grotendeels gaan verplaatsen naar Ontmoetingscentrum De Kastanje. Ook dit past volgens het college in het nieuwe beleid.

Ontslagen

Een andere vraag van de BSD betrof het personeelsbestand van WijZijn Traverse, dat de activiteiten in de steunpunten en wijkhuizen verzorgt dan wel aanstuurt. De directie heeft laten weten dat er geen ontslagen gingen vallen vanwege de reorganisatie, maar Van der Kallen en Van Gent weten van andere signalen. Ze stellen dat de flexibele contracten van een aantal werknemers niet zijn verlengd hierdoor. Daarover doet het college geen uitspraken, valt in de brief te lezen. “Hoe WijZijn deze opdracht precies invult op het personele vlak is aan WijZijn, niet aan ons college of de raad”, aldus wethouder Harijgens.

Stockfoto: Pixabay / Sabine van Erp