College wil werken voor inwoners met uitkering interessanter maken

BERGEN OP ZOOM – Het Bergse college heeft nieuwe beleidsregels vastgesteld betreffende de vrijlating van inkomsten uit arbeid, voor mensen die vanwege bepaalde wettelijke regelingen recht hebben op een uitkering. Het is vooral bedoeld als stimulans tot werken.

Het doel van de vastgestelde inkomstenvrijlating is de arbeidsparticipatie te bevorderen, omdat iemand die gaat werken dan een hoger totaalinkomen heeft en daarmee gestimuleerd wordt een gehele of gedeeltelijke baan te accepteren. Een vrijlating van een deel van inkomsten uit arbeid kan volgens het college een (extra) prikkel vormen om werk te aanvaarden en te behouden.

De aangekondigde nieuwe regels gaan al in 2019 in en betreffen inwoners met uitkeringen die vallen onder de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Stockfoto: Pixabay / moritz320