‘College wist vorige zomer al van tekort Facilitair Bedrijf’

De stichting Facilitair Bedrijf krijgt het niet voor elkaar om de inrichting van het Eventum uit eigen middelen te financieren; het college is bereid het tekort van 89.000 euro aan te vullen. De raad moet daarover 11 april een besluit nemen. (Tekst: KijkopBergenopZoom, foto: Pixabay)

*** UPDATE ZATERDAG 16 MAART, MET REACTIE VAN COLLEGE ***

BERGEN OP ZOOM – Het was voor het Facilitair Bedrijf (FB) een 'mission impossible', zo stelt penningmeester en woordvoerder André Nieuwenhuizen. "De opdracht van het college om de verhuiskosten van bijna twee ton uit eigen middelen te financieren, is voor een nonprofiit-organisatie zoals de onze niet te doen." Volgens Nieuwenhuizen was in september 2018 al duidelijk dat het FB deze opdracht niet ging halen en dat zodoende een gat in de begroting van 89.000 euro is ontstaan. Pas deze week heeft wethouder Evert Weys de financiële tegenvaller naar buiten gebracht en gemeld dat het college bereid is een extra éénmalige subsidie toe te kennen aan het FB. 

Volgens Nieuwenhuizen had het stichtingbestuur alle mogelijke bronnen aangesproken voor extra financiering. Zo zouden subsidieverleners als het Prins Bernard Cultuurfonds en het VSB-fonds zijn benaderd; maar de toegezegde bedragen zijn niet voldoende kom de kosten voor de inrichting van het Eventum volledig te financieren. "Ook een bankfinanciering is lastig, omdat de banken tegenwoordig niet meer staan te springen en bovendien hebben we al een financiering lopen voor onze vestiging aan de Blokstallen", aldus de woordvoerder van het FB. Volgende maand, op 11 april, zal de raad beslissen over het voorstel van het college om de ontbrekende 89.000 euro aan te vullen. Van Nieuwenhuizen zegt niet te weten waarom het zo lang geduurd heeft voordat de tekorten door het college naar buiten zijn gebracht.

Reactie college

Wethouder Evert Weys laat zaterdag in een reactie weten, dat de financiële problemen wellicht al langere tijd bekend zijn maar dat pas per 17 december 2018 vanuit het FB een formeel subsidieverzoek met betrekking tot de inrichtingskosten is ingediend. "Vervolgens is alles in werking gesteld en zijn we er volop mee aan de slag gegaan", aldus de lokale bewindsman. "We hebben dus zeker niet stilgezeten." Weys merkt op dat de "tijdsdruk naar de verhuizing inderdaad groot is" maar benadrukt tegelijkertijd dat de behandeling van een dergelijke aanvraag tijd kost. 

Ondersteuning verenigingsleven

De Stichting Facilitair Bedrijf draait goeddeels op bijdragen van de gemeente en is daardoor in staat tegen relatief lage tarieven het Bergse verenigingsleven te ondersteunen bij evenementen. Dat varieert van decorbouw tot levering van kostuums of het verzorgen van podiumtechniek. De kantoor- en ontvangstvoorzieningen zijn sinds twee jaar ondergebracht in de Blokstallen en de werk- en opslagruimten komen in het Eventum. De laatstgenoemde afdelingen zitten nu tijdelijk in de vroegere Hemi-loodsen in Halsteren. Het FB maakt gebruik van gemeentelijke panden en ook de huurkosten neemt de gemeente voor haar rekening.

'Het wordt heel spannend'

De verhuizing naar het nieuwe Eventum zal in april plaatsvinden, kort ná de raadsvergadering die bepalend zal zijn. Want als de raad 'nee' zegt tegen de verhuiskostenregeling dan zal het FB terecht komen in "een leeg en kaal gebouw", voorspelt Nieuwenhuizen. Het bedrag is nodig voor de inrichting, zoals plaatsen van stellingkasten en aanbrengen van tussenplafonds. "Het is allemaal heel krap in de tijd en zal heel spannend voor ons worden."

Omroep ZuidWest

Ook de technische opleiding van het ROC en streekomroep ZuidWest nemen hun intrek in het Eventum. Voor de eveneens door financiële tegenvallers getroffen omroep ZuidWest is in elk geval géén dergelijke verhuiskostensubsidie voorzien, zo laat omroepdirecteur Maarten van den Boom desgevraagd weten. Een dergelijke financiële tegemoetkoming zou ook zijn organisatie zeer goed uitkomen, stelt hij.