Column: Agge Mar Mee Doet!

Agge Mar Mee Doet!

In de maand november kijken kinderen uit naar het moment dat de sint weer liefde en cadeautjes komt brengen. Voor mij is het een maand waarin ik ongeduldig wacht op 11-11, mijn ‘heerlijk avondje’. In principe kun je het vergelijken met het Sinterklaasfeest. Een vrolijke man met zijn gevolg brengt eens per jaar liefde en plezier mee en verspreidt het zonder onderscheid te maken tussen mensen.

Door: Volkan Tasdan

Toen ik merkte dat de Vastenavend steeds meer indruk op mij maakte, schreef ik een Engelstalige lesmodule: LEUTOLOGY, the science of the leut. Omdat dit rond ging op social media, werd er vaak op gereageerd. Helaas werd ik ook geconfronteerd met reacties als: ‘Je gaat toch niet participeren aan een christelijk feest? Je bent een Turk!’ Of; ‘Waarom schrijf je daar serieus modules over? Mensen zijn daar ongelimiteerd aan het zuipen en misdragen zich.’ Mijn afkomst zorgt weer eens voor heisa.

Als je iets niet begrijpt is het geen reden om te zeggen dat het fout is, vaak is het helaas een teken van onwetendheid. Als je dan denkt aan alle problemen in onze samenleving is het de bron van alle kwaad. Elkaar niet kennen en elkaar veroordelen. Ik herinner me nog het moment dat iemand in een café tegen mij zei dat het niet mijn feest was, of de ochtend erop een berichtje dat ik mijn afkomst verloochen. Ze zouden die mensen in die drie nieuwe escape rooms van onze stad moeten vast zetten tot de kraai gevallen is.

We worden steeds individualistischer, waardoor wij steeds minder over elkaar weten. Tijdens Vastenavend ontstaat er juist een collectief. Het is een hype om over het minste of geringste te zeuren, tijdens Vastenavend zetten we gezeur om in gezelligheid. Prestatiedruk en de behoefte aan status veroorzaken sociaal-economische  problemen, terwijl je tijdens dat volksfeest  niet hoeft te presteren. Iedereen is dan gelijk.

Met 11-11 wordt het licht op groen gezet om in een periode te stappen waarin we solidariteit en positiviteit op de eerste plaats zetten. Waarin er geen plaats is voor chagrijnige uitingen, polarisatie of haat. Het is geen zuipfestijn. H et is een traditioneel goed, waarin we samen drinken en proosten op ons geluk. Men is er niet op uit om zich te misdragen, men bewijst er juist dat we onbegrensd kunnen genieten zonder problemen.

Door de toegenomen angst in de maatschappij klinkt bovenstaande als iets betoverends, en dat is het ook. Het is magie, net als Sinterklaas dat is voor de kinderen. Laten we het koesteren, trots zijn en iedereen de kans geven mee te genieten.

Columns betreffen een mening of idee van de auteur in kwestie. Natuurlijk staan we als redactie achter deze schrijvers, anders zouden we hun werk niet publiceren. Maar een tekst als deze hoeft niet per se onze journalistieke mening te vertegenwoordigen. Integendeel, wij worden ook graag 'geprikkeld' door columnisten. Al proberen we onze algemene berichtgeving zo objectief mogelijk te houden.
Redactie KijkopBergenopZoom.nl