Column: Bergen op Zoom, het slaapstadje nabij Roosendaal

Julien Voets is een betrokken lokale politicus met een duidelijke mening. Die deelt hij graag af en toe op ons platform, in zijn eigen columns. Hij wil het deze keer hebben over gemiste kansen en gebrek aan moraal.

Bergen op Zoom, het slaapstadje nabij Roosendaal

Een nieuw politiek jaar is inmiddels aangebroken. De ambities van het Bergse college (GBWP-VVD-CDA-GL) zijn de afgelopen tijd al breed uitgemeten en wederom is er een periode van weinig zoetigheid op komst. We lopen steeds verder terug in de regio en dit uit zich nu ook in moraliteit. Juist een positieve moraal hebben we nodig om Bergen op Zoom weer uit het diepe dal te halen, maar tevergeefs brokkelt ook deze component steeds verder af. Een aantal voorbeelden wil ik onder de loep nemen.

Door: Julien Voets

Ons OV-netwerk dreigt af te schalen vanwege een terugloop van het aantal reizigers binnen onze gemeente. Deze trend is vrijwel in de hele regio West-Brabant zichtbaar. Verschillende colleges van gemeentes springen op de bres voor het behoud van hun buslijnen. Zo ook gemeente Roosendaal. De Roosendaalse wethouder Cees Lok heeft duidelijke taal gebruikt richting Arriva en Provincie Noord-Brabant, door te stellen dat het exploitatieplan herzien moet worden van Arriva. Een door Lok genoemd gevolg doet zich tevens in onze gemeente voor: de afstanden naar bushaltes zijn vanuit een aantal wijken en kernen te groot om te overbruggen.

Zo dient een Lepelstrater straks naar de rotonde van de Steenbergsestraat in Halsteren te lopen. Dat is niet alleen ver maar ook nog eens onveilig omdat er geen voetpad is. Dit is onverkoopbaar richting de inwoners van Lepelstraat (en Halsteren) maar het Bergse college dacht hier anders over. Dat heeft alleen ongenoegen geuit over de hoogte van de tarieven en wil daarnaast een reizigersonderzoek met de provincie opstarten. Vanuit Den Bosch wil men overigens ook, samen met de gemeente, een proef opzetten onder de naam Deel.auto. Vrijwilligers moeten dan reizigers van A naar B brengen. Maar professioneel openbaar vervoer kan je niet overlaten aan vrijwilligers. Nota bene moeten deze auto’s volgens de pilot vanuit de dorpsraden bemand worden. Als wethouder moet je dit niet willen en dus de provincie sommeren terug naar de tekentafel te gaan. We kunnen nog steeds protest aantekenen, maar helaas is de moraal zoek.

Niet alleen is de moraal zoek in de lobby voor een goed OV-netwerk. Hetzelfde geldt voor de promotie van onze stad via het citymarketingbureau. Wederom steeg vanuit de VVD een proefballon op, deze keer met als idee om inwoners te vragen het imago op te krikken van de stad door het inzenden van filmpjes. Vreemde volgorde? Ik mag dus veronderstellen dat de VVD de blunders van het college wil verhullen achter vlogs door positiviteitsgoeroes. De inwoners mogen nu het imago oppoetsen van onze gemeente, dat het Bergse college al enige tijd zelf beschadigt door het gehanteerde beleid. Gelukkig laat de Bergenaar zich niets wijsmaken. Deze kan zichzelf prima een beeld scheppen van waar we wel en niet trots op kunnen zijn.

Dan is er nog het aangekondigde nieuwe evenementenbeleid, uit de koker van wethouder Evert Weys. In dit plan moeten binnenkort eventorganisatoren behoorlijk gaan betalen om op toplocaties te staan. Hier ontstond flinke commotie over op social media. Niet onbegrijpelijk want dit is, na de hoge tarieven op reclamebelasting, opnieuw een manier om ondernemers het leven zuur te maken. Zo wordt het in ieder geval door velen ervaren. Wethouder Harijgens veroorzaakte net voor de zomer ook al zo’n relletje. Op onhandige wijze maakte hij de nieuwe manier afvalinzameling bekend, waarbij de helft minder vaak grijze bakken geleegd kunnen worden. Deze keer was het wethouder Weys die schrok van de commotie. Al vrij snel na zijn aankondiging van het evenementenbeleid kwam hij met een vervolgreactie: het plan moest  terug naar de tekentafel. Zoals ik al eerder aangaf: de Bergenaar weet heel goed waar hij wel en niet trots op is.

Goed draaiende evenementen zijn toonaangevend voor de stad. We willen toch niet dat de Krabbenfoor vanaf volgend jaar in Roosendaal gehouden wordt? De motivatie om op deze manier hier nog evenementen te organiseren, zakt menigeen behoorlijk in de schoenen.

Afsluitend kan ik concluderen dat de moraal door dit soort knulligheid alleen maar omlaag gaat. We doen er goed aan dit juist op te krikken, door met de ondernemers of inwoners vooraf in gesprek te gaan over nieuwe plannen die impact hebben. Een breed draagvlak brengt ons naar een effectievere wijze van de stad uit haar diepe dal te halen. En ja, daar moeten we ook als stadsbestuur (gemeente, gemeenteraad en college) de hand in eigen boezem steken. Het lijkt wel alsof hier momenteel alleen Lijst Linssen en PvdA de taal van de Bergenaar, Halsternaar en Lepelstrater spreken.

Columns, rubrieken en blogs betreffen een mening of idee van de auteur in kwestie. Natuurlijk staan we als redactie achter deze schrijvers, anders zouden we hun werk niet publiceren. Maar een tekst als deze hoeft niet per se onze journalistieke mening te vertegenwoordigen. Integendeel, wij worden ook graag 'geprikkeld' door columnisten, gastschrijvers, analisten en bloggers. Al proberen we onze algemene berichtgeving zo objectief mogelijk te houden.
Redactie KijkopBergenopZoom.nl